Wikipedias uppfattning om folkbildning

8 november, 2017 BloggenJag tyckerSamhälle & politik  Inga kommentarer än

Facebooktwittermail

Wikipedia drivs av Wikimedia.
Man kan säga att dessa två är skurna ur varandras rövar, som man lite skämtsamt brukar säga (åtminstone i Värmland) när föräldrar och barn är extremt lika varandra till både utseende och karaktär.  De båda föreningarna lever nämligen i symbios.

2014 mottog Wikipedia donationer från över 4 miljoner privatpersoner. Om det stämmer skulle nästan halva svenska befolkningen vara ideella bidragsgivare, vilket jag finner smått otroligt. Men alla bjuds in att både donera medel och hjälpa till med att förbättra Wikipedia.

Ok. Det ville jag bidra med, förbättringar, genom att sonika radera några enstaka skadliga misskrediterande epitet i en biografisk text om en svensk journalist, krönikör och författare som jag hittat. Något som dessutom stred mot Wikipedias egen neutralitetsprincip.  Man ska skriva på ett sådant sätt att “representanter för alla åsiktsinriktningar kan vara överens om formuleringen” och “Wikipedia ska återge relevanta och verifierbara fakta och idéer utan att ta själv ta ställning.” Jag kunde alltså inte tänka mig annat än att min insats skulle välkomnas.

De förekommande epiteten i originaltexten var helt enkelt vilseledande och ur allmän synpunkt klart ställningstagande. Epiteten berättade bara om vilken åsikt den som sammanställt informationen (anonym) själv hade om subjektet ifråga och det drog ner informationskvaliteten i grunden.
Men: jag fick inte neutralisera texten med att radera överflödiga epitet. Mina ändringar försvann nästan ögonblickligen och man återställde originaltexten… till det sämre.  Jag återkommer till det.

Jag försöker först förstå. Vad är Wikipedia och Wikimedia?
De får själva förklara:
“Wikimedia Sverige är en ideell förening som verkar för att tillgängliggöra fri kunskap åt alla människor. Vi är bland annat experter på Wikipedia, en av världens tio mest välbesökta webbplatser. ”  Ja, såklart, föreningarna är familj.

Huvudansvarig – chef -heter John Andersson. Tidigare har Anna Troberg, från Piratpartiet, varit huvudansvarig.

John skriver 22 maj 2017:

“Att jobba med folkbildning i en öppen, demokratisk, inkluderande och transparent organisation är fantastiskt. ”

Wikimedia/Wikipedias politiska påverkan tycks utgå från engagerade piratpartister.  Jag gissar förstås med tanke på dels Troberg (piratpartist) och dels på den fria informationsspridningen som ligger bakom Wikis idé och uttalade politiska intresse. Man sticker alltså inte under stol med att man har en politisk ambition men man berättar inte rent ut med vilken politik.
Politik kan dessutom bli rejält belastande för trovärdigheten hos en kunskapsdatabas. Talar man därtill om att man ägnar sig folkbildning blir det nära nog oroväckande och man har rätt att veta vilken politik som är utgångspunkten för Wiki-familjens informationsmaterial. Det slår nämligen aldrig fel; politiska intressen färgar eller styr informationens utgångspunkt.

Det finns alltså en politisk ideologi bakom svenska Wikimedia/Wikipedia. Det går i så fall inte tolka på annat sätt än att de tillrättalägger den information som tillgängliggörs för att kanske i gengäld utvinna så mycket som möjligt i bidrag, vilket i klartext betyder att de inte är mottagliga för argument som rubbar de förutsättningarna.  Och är man moraliskt och/eller ekonomiskt korrumperad, eller låt gå med en lugnare beskrivning ,”beroende” av, politisk välvilja för sin fortsatta verksamhet och existens… är man inte tillförlitlig ur allmän synpunkt. För ett uppslagsverk, en fakta- och kunskapsdatabas, är det förödande.

Jag vet inte hur föreningen parar ihop politik med idén om öppen och konsekvensneutral information. Det ena brukar utesluta det andra. Är jag ens på rätt spår? Jag vet inte, och påstår inte det.

Men jag vet en sak nu och det är att åtminstone en person, som har fått förtroendet att administrera Wikipedia, gör det godtyckligt och med uttalade regimtrogna sympatier.

 

“Neutralitet är viktigt för encyklopedier i allmänhet och för Wikipedia i synnerhet eftersom vem som helst kan ta bort eller ändra påståenden som vederbörande inte håller med om. Påståenden som inte är neutralt formulerade blir sällan långlivade. Det ligger därför i en artikelförfattares eget intresse att skriva tillräckligt neutralt för att eventuella meningsmotståndare inte ska ha något att invända. Att medvetet skriva icke-neutralt för att befrämja en viss ståndpunkt kallas POV-pushning.”

Exempelvis: Expo (en vänsterextrem och delvis skattefinansierad rörelse) betraktas av Wikipedia som en faktakälla. Varför? Därför att regeringen godkänt dem som experter och själva använder Expo, sin egen ideologis förlängda arm, som experter.  Och regeringens omdöme (trots IT-haveriet och brotten mot rikets säkerhet och all censuriver i övrigt) verkar av allt att döma inte kunna ifrågasättas.  “Vem som helst kan ta bort eller ändra påståenden som vederbörande inte håller med om” – Lögn.

Nu förstår kanske de flesta att vi ligger illa till. Vi har alltså ett webbaserat uppslagsverk som inte ser några trovärdighetsproblem med att behandla regeringens egna politiska källors åsikter som fakta. Jag ska alldeles strax tillgängliggöra min polemik med en administratör som av någon anledning är anonym.

Jag är chockad. Jag är upprörd. Och jag tror inte att jag behöver förklara för er varför jag inte svarade på det sista svaret jag fick i nedan återgivna polemik. Det var helt enkelt meningslöst. Och i stora delar var det sista svaret så illa sammansatt att det blev obegripligt. Jag anar att det skrevs i raseri över brist på argument. Jag hade helt enkelt rätt. Men jag skulle inte få rätt.

Under gårdagen fick jag alltså smaka exempel på Wikipedias förhållande till fakta och förmågan att rätta sig efter sina egna principer och regler. Noll.

Artikeln i uppslagsverket som jag reagerade på löd (länk):

Barbro Ingegerd Jöberger, född Wikström[1] 14 november 1944 i Bollnäs församling[2], är en svensk författare, bloggare och före detta journalist. Hon arbetade vid Dagens Nyheter från 1970 till sin pensionering 1993 och skriver sedan 2010 rasistiska texter och böcker under pseudonymen Julia Caesar. Hennes senare texter har av Dagens Nyheter beskrivits som “radikala med rasbiologiska perspektiv”.[3]

Jag gick in och raderade ordet “rasistiska”.  Att hennes texter och böcker är “rasistiska” är en åsikt, ett påstående utan förankring. Jag vågar påstå att större delen av befolkningen inte håller med om epiteten och blir illa berörda.
Jag strök inte “radikala och rasbiologiska perspektiv”, även om det var rent misskrediterande skitsnack, för det påståendet är citerat och källhänvisning till vem som tycker så finns.

Nästa:

Under pseudonymen Julia Caesar har Jöberger intagit en starkt kritisk hållning till svensk invandringspolitik.[9][10][11] Hennes texter har publicerats på den danska högerextrema och islamofobiska bloggen Snaphanen[12][13] samt i Avpixlat och Exponerat.[14] Hon har även skrivit ett antal högerextrema böcker.[15][16][17]

Jag gick in och raderade “högerextrema och islamofobiska” och “högerextrema” igen. Av samma skäl som ovan.  Epiteten är inte citerade som åsikter; alltså är de Wikipediaskribentens egna.

Not: De som läser de ifrågavarande böckerna och texterna av författaren kan ganska snabbt konstatera att innehållet inte överensstämmer med epiteten. Källhänvisningarna som vill ge sken av att styrka epitetens riktighet är pinsamt ensidiga. Samtliga ingick i den massmediala lynchmobben mot författaren.

“Julia Caesar” beskriver verkligheten så som de flesta svenskar upplevde och upplever den. Detta gjorde hon åratal före “Tvärvändningen” i såväl politiken som media, vilken gett henne och alla andra samhällskritiker rätt på punkt efter punkt. (Om Tvärvändningen)

Det var alltså mina raderade ord: sanningslösa och vilseledande epitet som skadar författarens författarskap och hennes riktiga namn, ett namn för vilket hon använde pseudonym för sin familjs säkerhets skull, som Wikipedia inte kunde acceptera.

Det tog bara några minuter innan jag fick svar:

“Jöberg [redigera wikitext]

Tag ej bort källbelagt material i artikeln. Anser du eller någon annan atr det är förtal får ni ta det med den som skrev källan till påståendena. Att radera här gör ingen nytta. Ddt återställs enligt källan. Adville (diskussion) 6 november 2017 kl. 12.34 (CET)”

“Jöberg”, för det första?
Jag tappade hakan och slängde fram genmäle:

“Vem är ytterst ansvarig på det här bygget? Vilket oseriöst bemötande! Jag har inte tagit bort “källbelagt material”. Jag har raderat det som inte är något “källbelagt material”. Åsikter är inga fakta! Här har starkt negativa personliga värderingar infekterat sammanställningen och framställs som om de vore sanning och det hör inte hemma på en sida som utger sig för att vara faktakälla och dessutom ber om donationer för att upprätthålla trovärdig kvalitet.

Återställ mina raderingar (av enbart negativa omdömen) och be den anonyme “Adville” som lagt ut den vinklade sammanställningen att kontakta mig: (adressen har ni) och berätta för mig vilket “källbelagt material” som finns på att egna omdömen som tex “rasistiska” och “islamofobiska” är fakta? Så här får det inte gå till. Jag tänker inte sitta i ett forum och tramsa om omskrivna personers rätt till respekt. Har författaren som omskrivs i egen hög person kontaktats inför den här sammanställningen och har hon godkänt de misskrediterande utlåtandena? Skulle inte tro det.

Victoria”

Nytt svar:

“Du skojar med mig? Så arg du låter… tänk på blodtrycket. Det är inte en författare till artikeln utan flera. Vi sammanställer vad källor säger ut utgår därför ifrån dem. Är det något problem med en källla ombeds du kontakta den som skrivit den och inte wikipedia som sammanställer. Eftersom vi arbetar på det sättet och inte utifrån vad personer vill vi skriver om dem så är subjektet inte kontaktad. Och nej, vi vill ha öppenhet hur artiklarna byggs så vill du föränsra enligt källor ombeds du göra som alla andra och använda diskussionssidorna. Inte via mail. Ta hand om dig. Mvh Adville (diskussion) 6 november 2017 kl. 13.40 (CET)”

Sitter det #jagärhär-aktivister på Wikipedia också, eller är de så här oresonliga?

“Bli inte personliga och nedlåtande. Håll er bara till saken. Jag begär inte att ni ska skriva vad jag vill utan något så självklart som att ni ska utelämna era egna åsikter.

Nu ska jag ta det pedagogiskt. Det här är helt ok: “Under pseudonymen Julia Caesar har Jöberger intagit en starkt kritisk hållning till svensk invandringspolitik.” Det är sakligt och kan passera som objektiv bedömning. Detta är också ok: “Hennes senare texter har av Dagens Nyheter beskrivits som “radikala med rasbiologiska perspektiv”.[3] Detta för att ni citerar åsikten.

Något annat är det med 1.”och skriver sedan 2010 rasistiska texter och böcker” och 2. “Hennes texter har publicerats på den danska högerextrema och islamofobiska bloggen Snaphanen”.

Det första omdömet är varken citerat eller markerat med källhänvisning. Till det andra (icke citerat) använder ni endast Expo 2 ggr som källa för inhämtning av fakta (varför annars välja just Expo), det vill säga: en vänsterpolitisk organisation som tjänar pengar på att identifiera varenda (från dem) avvikande åsikt som “högerextrem”. Menar ni allvar? Expo är ingen källa man hänvisar till för att styrka någonting. De saknar allt som krävs för att ha seriöst tolkningsföreträde. Större åsiktsorganisation som leker både utredare, domare och bödel i ett får man leta efter.

Därför strök jag omdömesordet “rasistiska” och “högerextrema och islamofobiska” i dessa meningar. Av respekt. Folk ska själva avgöra vad de anser om texter och sajter, det är inte er sak att skriva på näsan. På ett annat ställe gjorde jag ert jobb med det hjälpsamma tillägget “subjektiv” för att förtydliga att det rörde sig om en tidnings benämning och inte vedertagen sanning.

Varför är ett åsiktsvägledande prefix som “rasistiska” viktigt i ett sammanhang som redogör för att författaren skrivit texter under pseudonym?

Läs ert eget svar till mig; “ta det med den som skrev källan till påståendena”. Vilka menar ni att jag ska jag kontakta? Det finns ingen annan än ni själva till uppgift nr 1 och till nr 2 ber ni mig alltså kontakta Expo för att – ja, vaddå? Klaga på att de har åsikter i sina egna åsiktspublikationer?

Jag kritiserar ER (vilka ni nu är) för det är ER databas, och ni bär förstås ansvaret. Ni kallar nämligen en författares arbeten för “rasistiska” i en databas som många tror att de kan använda för inhämtning av fakta.

När ni erbjöds sätta mig i kontakt med ansvarig för uppgifterna så svarar ni med att ni plötsligt flera stycken om samma sammanställning men lyckas ändå inte slå huvudena ihop tala om på vilket sätt era misskrediterande åsikter om författaren och hennes alster lever upp till nödvändig opartiskhet för att vara en kunskapsdatabas.”

Här kommer sista svaret som fick mig ge upp allt hopp. Dessutom går det knappt att läsa:

“vi skriver vad källorna säger, så ja ni ombeds kontakta de som skrivit källan om ni har synpunkter på den. Expo används av denna och förra regeringen som experter på högerextremism och är en bra källa utifrån det och de söger jöberg skriver högerextremt i en islamofobisk blogg. Bi skriver det. Var jag pedagogisk nog så du förstår hur wikipedia fungerar?två tips med. Signera inläggen med signaturknapöen över redigerkngsrutan. Har du mer frågor som beröe det subjektet bör du skriva i artikelns diskussion så alla som bevakar den kan se. Mvh Adville(diskussion) 6 november 2017 kl. 18.19 (CET)”

Nej, det var inte särskilt pedagogiskt. Vad skriver människan? Det var en del härskarteknik och en del i stort behov av den folkbildning de erbjuder.  Jag kan inte se att jag vill underkasta mig den, om det är så jag stavar, formulerar och uppför mig efter den.

Ja, jag är förbannad. Det hela är så oseriöst att man blir det. Jag hade struntat totalt i alltihop om det inte vore för att de utger sig för att sprida neutral kunskap och bryter praktiskt taget mot varenda egen regel.

Den här, exempelvis:

  • Wikipedias artiklar om levande personer kan påverka personens liv. Biografiska artiklar måste därför skrivas med stort omdöme och med största hänsyn tagen till trovärdighetneutralitetpersonlig integritet samt att undvika egen forskning, speciellt när det gäller all kontroversiell information.
  • Konfliktsökande påståenden om levande personer kan och bör raderas genast, speciellt påståenden som saknar källor.

Så här skriver Wikipedia om kravet på utlagda artiklar om nu levande människor.

“Skribenter måste vara särskilt hänsynsfulla när de lägger till biografiskt material om en levande person till någon Wikipediasida. Vid sidan av takt och ton, lag (i Sverige bland annat personuppgiftslagen) och Wikipedias grundprinciper finns flera policyer och riktlinjer som är särskilt relevanta för biografiska artiklar, bland annat att all information måste vara verifierbar, skriven ur ett neutralt perspektiv och encyklopediskt relevant.

Det är viktigt att man tar hänsyn till rättmätiga invändningar som artikelsubjektet kan ha mot artikeln, enligt vad som sägs i flera avsnitt ovan.”

 

Man behöver inte läsa varenda policy innan man börjar bidra! Men grundprinciperna är nyckeln till hur arbetet med Wikipedia kan bli produktivt, och ju förr du kommer underfund med dem desto bättre.

  1. Wikipedia är ett uppslagsverk. Dess mål sträcker sig inte längre än så. Se Vad Wikipedia inte är.
  2. Ta inte ställning. Artiklar ska skrivas från en neutral synpunkt, och företräda olika synpunkter på ämnet rättvist och välvilligt.
  3. Respektera upphovsrätten. Wikipedia är en fri encyklopedi, licensierad under licensen Creative Commons’ erkännande-dela lika. Att lägga in material som bryter mot upphovsrätten kan leda till legala problem. Det är något som hotar vårt mål, att bygga ett fritt uppslagsverk som alla kan distribuera vidare. Se Upphovsrätt.
  4. Respektera de andra bidragsgivarna. Förutsätt att andra har goda avsikter. De som bidrar till Wikipedia kommer från många olika länder och kulturer, och har i många fall vitt skilda synsätt. Att behandla andra med respekt är nyckeln till ett effektivt samarbete kring skapandet av uppslagsverket. Riktlinjer finns bland annat på Etikett och Konflikthantering.
  5. Wikipedia har inga fasta reglerVar djärv när du redigerar, även om perfektion är ett mål så är det inte nödvändigt. Gör så gott du kan, och om någon regel står i vägen för att göra encyklopedin bättre, i enlighet med reglerna ovan, strunta i den.

 

** **
Jag börjar förstå essensen i den kritik som det politiska partiet Medborgerlig samling (MED) skrivit om.  Utan att vara insatt i de infekterande och smått obegripliga turerna, har jag förstått att de förvägras bidra  med en informationstext om sitt parti.  Det var ju ett snyggt “uppslagsverk”, en snygg “kunskapsdatabas” och fin “folkbildning”!
Folk ska veta så lite som möjligt.
Folk ska vilseledas och smädas.

“Du skojar med mig? Så arg du låter… tänk på blodtrycket. ”

Allvarlig talat?

 

 

 

Wikipedia berättar att traditionella uppslagsverks trovärdighet vilar på att deras författare är experter och auktoriteter på sina ämnesområden, emedan Wikipedias trovärdighet vilar på sina källor.
Man måste alltså önska dem jävligt mycket lycka till med det, med den inställningen som min wikipediakontakt visat sig ha till trovärdiga källor. En trovärdig källa i deras åsikt är den som regeringen godkänner och som regeringen -av ideologiska skäl – använder. Kan en källa bli mer partisk? Man får rysningar.

Wikipedia är alltså ett webbaserat uppslagsverk som påstås i huvudsak ha ett fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare. De uppmuntrar således användare som finner faktafel eller annat anmärkningsvärt att skaffa konto hos dem och själva gå in och ändra i sammanställningar, och kort motivera sina ändringar.  Men när de gör det, av väl motiverade skäl, så blir nedtryckta: “Att radera här gör ingen nytta.”  

Så här skriver Wikipedia om sina ambitioner:
“Vårt mål med Wikipedia är att skapa ett tillförlitligt och fritt uppslagsverk – faktiskt historiens största uppslagsverk, både vad gäller djup och bredd.”

Uppslagsverk, minsann. En kunskapsdatabas, full av fakta, tjoho. Till Wikipedia kan vem som helst gå och hämta information och kunna förlita sig på att det de läser är seriöst och faktabaserat. Deras policy ger vid hand att neutralitet i förhållande tills subjektet är påbjudet, jajamen.

“Wikipedia ska återge relevanta och verifierbara fakta och idéer utan att ta själv ta ställning.”

Yeh, right!

 


Stöd gärna bloggen med en gåva.:
PayPal: victoria@sockerbitar.se
Swish: 070 22 00 447

© Privata bilder är upphovsrättsskyddade och förbjudna att publicera utan mitt samtycke.
Facebooktwittermail
Tags:  

Lämna kommentar

Du kan använda följande HTML taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>