Tag Archives: Polisen

Löfvén tänker skicka våra poliser till Grekland

Cdz5WBIWIAA-yNx

Svenska poliser är redo att skickas till Grekland för att hjälpa till att forsla flyktingar därifrån till Turkiet.  Det har Löfvén lyckats förhandla fram.

Han berövar oss just de resurser vi  själva är i akut behov av fler utav!

Vi har en statsminister som är beredd att urholka till och med våra svagaste resurser för ändamål som ligger långt utanför ramen för svenska intressen, detta är inget annat landsförräderi.  Det handlar ytterst om resurser som ska garantera svenska folkets säkerhet.
Vi har för få poliser.
De vi har  ska poliser ska upprätthålla lag och ordning i Sverige och inte användas som socialsekreterare för att transportera välfärdsmigranter från ett land till ett annat – som dessutom ligger utanför EU!

Det skulle inte förvåna mig det minsta om att han skickar bort 1500 poliser ur landet samtidigt som han tänker genomföra det andra vanvettet: slopa id-kontrollerna under två veckor i sommar, när trycket kommer vara som mest massivt.

Förbannade skitstövel!

Jag ursäktar mig för språket, men det belönar mig faktiskt inte att låta bli det mellan varven heller.

Polisen: ”Eliasson, du har ingenting att tillföra svensk polis mer än fullkomligt kaos”

gt
Polisinspektör Anders Karlsson, Göteborgs City, riktar skarp kritik mot högste chefen. (GT)
Dan Eliasson har avböjt kommentar.
Ja, vad finns det för honom att säga? Hans uppträdande är oursäktligt, och helst ska han inte säga något mer, förrän han meddelar sin avgång. För alls bästa.

”Rikspolischef Dan Eliasson sitter i SVT:s Gomorron Sverige den 26 januari och har möjlighet att på ett ärligt sätt beklaga den oerhörda sorg som drabbat anhöriga och vänner efter mordet på Alexandra Mezher på ett HVB-hem i Mölndal.

Dan Eliasson ägnar sina tankar åt brottsoffret och hennes anhöriga endast några få sekunder.

I stället väljer Eliasson att ge en längre och spekulativ monolog där han förminskar den misstänkte mördarens handlingar på ett så typiskt sätt, så genomsyrande för svensk rättspolitik. Även om det säkerligen finns tragik i gärningsmannens historia så motiverar det inte handlingen, och inte att rikspolischefen sitter i SVT-soffan och ägnar gärningsmannen mer uppmärksamhet än offret.

Finns du verkligen på riktigt, Dan Eliasson? Har du egna barn eller andra anhöriga? Du står ju i ett totalt motsatsförhållande gentemot de värden polisen skall värna om. Att skydda, hjälpa och ställa till rätta. Har du någon som helst känsla för vad som är rätt eller fel? […]

Du om någon, som är chef över Sveriges poliser, borde veta hut, samt be om ursäkt. Du har förstört så mycket för polisen genom din nonchalans och okunskap. Du har sedan länge tagit bort all arbetsglädje och stolthet som är så viktig för en fungerande poliskår. Du har raserat väl fungerande enheter och strukturer inom polisen och i stället skapat fullständigt kaos för alla.

Du har inte tagit till vara på den kunskap och specialkompetens som under decennier byggts upp på olika enheter. Du har dessutom en unken syn på de poliser i uniform som jobbar nätter, kvällar och dagar för att just du skall känna dig trygg.

Men inslaget i Gomorron Sverige blev ändå droppen.

Jag tror inte du har viljan eller förmågan att be om ursäkt, därför gör jag det i ditt ställe.

”Jag ber alla brottsoffer om ursäkt för att min högste chef är Dan Eliasson. Jag ber alla om ursäkt för att hans tankar först och främst går till gärningsmannen och inte till brottsoffret. Förlåt.”

Till sist en uppmaning till dig, Dan Eliasson. Be snarast regeringen om att få bli entledigad från din befattning som rikspolischef. Du har ingenting att tillföra svensk polis mer än fullkomligt kaos och total polisiär frustration.

 

Anders Karlsson, polisinspektör  Göteborg City”

Väl rutet!
De orden kom inte en dag för tidigt och ger uttryck för vad de flesta känner.
Jag tar av hatten.

Eliasson söker fler 291:or

eliassonsverkHär är en politiskt tillsatt tjänsteman som inte förstår att poliser säger upp sig av samma anledning som han tror att andra ska låta sig lockas till yrket.  (Expressen)

  • 8 av 10 poliser överväger att sluta (SVT)  De är underbetalda och vantrivs med omorganiseringen
  • Flyktingvågen gör att polisen går på knäna. (ST) Fler och fler poliser gör slag i saken och säger upp sig – de mäktar helt enkelt inte med situationen.

Vad Eliasson borde skriva brev till regeringen om för att få ordning igen, är att stoppa invandringen. Omgående.

Vad polisen borde göra är samla sig och skriva ett allvarligt brev till både regeringen och Eliasson; hans arrogans är ett blysänke för hela poliskåren.

Kod 291 (operation mörkläggning av invandringsrelaterad brottslighet) kräver sitt manskap. Enbart regeringens ID-kontroller kostar 1 miljon per dygn.
Vad det kostar enskilda polismäns samvete att hemlighålla sitt uppdrag för allmänheten är oklart, men massuppsägningarna säger kanske delvis något om det.

”Eliasson pekar ut gränskontrollerna, som 400 poliser jobbar med, som något som krävt mycket. Men också bevakning på och utryckning till asylboenden runtom i landet.”

Det behövs upp till 2 500 fler poliser och 1 600 civilanställda till och med 2020 för att klara det förhöjda terrorhot och det ökade flyktingmottagandet, skriver Expressen.
Dan Eliasson begär alltså ökat anslag med mellan 1,8 och 2,8 miljarder kronor.  Men mitt i den så kallade ”flyktingkrisen” i höstas, tillbakavisade Eliasson framförsynt alla förslag på fler poliser. Det behövdes inte, ansåg han då.

”Terrorhotet kräver mindre resurser än migrantsituationen”, säger Eliasson nu, ur stånd att erkänna att också det ökade terrorhotet beror på just invandringsvolymerna.

När avloppen är fulla rinner även skit uppåt, skriver Cornucopia om saken.

Ljuspunkten, om man kan skönja någon, är att Expressen för tillfället övergett sin ambition att genomgående kalla invandringsmassorna för ”flyktingar”.

Beatrice Ask (M):
”Det här visar ju att vi hade rätt från början när vi sade att det behövs ett antal nya poliser.”

Från början, Beatrice, röstade Moderaterna ner Sverigedemokraternas förslag och skulle sannolikt göra det igen, om det kom från sverigedemokraterna.

2012 ville sverigedemokraterna – utan stöd från andra partier – slippa fler papperspoliser (kampanj) samt utbilda 7000 nya poliser för att klara av den samhällsförändring som övriga partier tillsammans varit överens om.
Att Moderaterna välkomnar Eliassons (S) förslag på 4000 nya poliser, innebär att de åtminstone närmar sig det antal som SD velat se under flera år.

Så sent som i den 30 april 2015 undertecknade Beatrice Ask och Tomas Tobé en artikel i DN : ”Vi föreslår att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras”.
När Kent Ekeroth, som är SD:s representant i justitieutskottet – där Ask för övrigt sitter som ordförande – lade fram ett initiativ om samma sak, röstade dock Moderaterna mot det.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra krävde i oktober att Sverige skulle återinföra den inre gränskontrollen. Men när Sverigedemokraterna lyfte frågan i justitieutskottet valde Moderaterna att avslå initiativet.
Det är inte första gången Moderaterna gör utspel i media, för att sedan gå emot sitt eget förslag när det tas upp i riksdagen. Agerandet är ett återkommande fenomen, som visade sig även när det gällde frågor som införandet av temporära uppehållstillstånd och åtgärder mot organiserat tiggeri.

 

Mitt förslag är att över huvud taget inte lägga mer skattemedel på utsiktslösa nödlösningar på en medvetet skapad situation som bara kan åtgärdas med att stoppa ytterligare invandring. Man måste även utvisa såväl kriminella invandrare med uppehållstillstånd (förverkad rätt) som asylsökande som begår brott och/eller beslås med flera identiteter och har uppenbart grundlösa asylskäl.

– Vi behöver inte 291:or.

** **

Vi väntar på att ord ska bli handling
Inför riktiga gränskontroller vid Öresundsbron

Få poliser i tjänst när brotten begås
”I vartannat län har polisen sämre helgbemanning i år än på 90-talet, visar DN:s granskning. Detta trots att regeringen har pumpat in många miljarder i organisationen med syfte att få fler poliser på gatan. ”

Kod 291

Kod 291 – censur och ett hot mot demokratin
Att en poliskommissarie– Håkan Nilsson – i ett land som ska föreställa en demokrati, kan fatta ett beslut om att mörka uppgifter som handlar om grov brottslighet men också om tiotals (eller mer) miljoner skattekronor är skrämmande och påminner om totalitära stater vi inte vill jämföras med. Och även inom polisen är kritiken hård. I en demokrati måste vi öppet kunna belysa och diskutera alla företeelser, vare sig de är positiva eller negativa. Vi kan inte låta bli att rapportera om brott bara för att de begås av en eller flera grupperingar. Dessutom har vi som skattebetalare rätt att få veta hur mycket olika polisiära insatser kostar i timmar och kronor, inte minst när polisen har prioriterat ner servicen till medborgarna till förmån för Alma-projektet.

Erfarenheten säger dessutom att när politiker och myndighetspersoner börjar tafsa på öppenhet och offentlighetsprinciper, så stannar det sällan vid en gång.
Kod 291 kommer att gå till historien som ett av de mörkaste besluten i svensk historia. Kod 291 kommer att följas av fler koder, fler mörkläggningar. Vi bör alla stå upp och protestera mot detta övergrepp mot svensk öppenhet.
Vi är illa ute nu och det räcker inte med att knyta handen i fickan längre.  (Dag Öhrlund)

 

dagDag Öhrlund, författaren, är en gammal bekant till mig, i den meningen det var flera decennier sedan som vi var bekanta. Rättare sagt; vi var ganska nära vänner under tio år. Vi förenades i mina tonår genom vårt gemensamma intresse för att skriva och likartade sätt att se på vår omvärld.  Mer än så var det inte.

Men, livet sliter i livet och drar de olika bitarna åt olika håll, särskilt i ungdomsåren, när vänskaper rinner ut i sanden och ersätts av nya.

Livet vill olika saker, eller ganska olika liv tvingas finna sig i olika fortsättningar. Man påverkas av människor när man bygger upp sin vuxna identitet och tillvaro. Innan den egna självbilden är färdigmålad är man ett lätt offer för andras åsikter, och är då dessa – i ens liv – viktiga personers åsikter helt olika varandra, så slits man mitt itu.

Ibland måste man välja sida, för att helt enkelt inte hamna i kläm, eller så väljer de olika sidorna åt en.

Människor skiljs åt i livet av alla möjliga skäl. På grund av avstånd, arbetssituationer, konflikter som aldrig reddes ut och bara blev jobbiga, missförstånd; man växer ur vänskaper, omvärderar och får nya sätt att se på tillvaron som man kanske inte delar med varandra längre,. Man kanske ångrar något som inte går att göra ogjort, eller så minns man inte ens hur det gick till att tappa bort en vänskap.

”Det bara blev så”.

Hur som helst: vi umgås eller brevväxlar inte längre. Det är minst 25 -30 år sedan.
Det är först under det senaste året som jag har gjorts uppmärksam på Dagges inlägg i debatterna och jag märker att jag känner igen honom så som jag minns honom, men någon förnyad kontakt har jag inte tagit. Jag vet inte varför, men det finns vissa initiativ som känns omöjliga att ta när det förflutit för lång tid och för mycket vatten mellan broarna.

Jag bara läser, alltså. För det mesta håller jag med. Som nu.

”Kod 291 kommer att följas av fler koder, fler mörkläggningar. ”

Ja, de kommer säkert följas av fler. Men jag tror inte för ett ögonblick att kod 291 är den första  ”koden” i ett fenomen som satts i ett system som vi inte sett tidigare. Det är en fortsättning på ett nytt maktfullkomligt bygge (kallat ”mångkultur”) som råkade sippra ut, och jag tror inte all mörkläggning ens har särskild ”kod”.

Hemlighetsmakeriet har legat som en brandfilt över hela invandringsdebatten, vilket i sin tur låst fria samtal och åsiktsbyten om praktiskt taget allt annat av intresse. Invandringen är så kopiös i sitt resursslöseri att den påverkar vartenda politiskt område i destruktiv riktning. Skola, vård, arbete, bostäder , jämlikhet, säkerhet, kriminalitet, relationer, lagar – allt står och faller med hur invandringen fungerar eller snarare: inte gör det.

Men orsaken till att ingenting fungerar längre ska man för sitt eget sociala välbefinnandes skull inte ha några ambitioner att göra någonting åt. Med ett finare ord kallas det ”integration”; alla insatser handlar om att anpassa det svenska originalsamhället efter islamska påbud (islamisering) och därmed undvika assimilering som är det enda som kan fungera.  Skilda badtider för män och kvinnor, exempelvis, där enda effektiva åtgärden är att porta män som inte respekterar kvinnor.  (Läs Dick Erixson text)

Politik som vill reparera skadorna med att först erkänna dem, för att rationellt kunna ta itu med dem, ska vi ta avstånd från.

Vi som har befunnit oss i de svårindoktrinerade ytterkanterna i många år, och grävt där vi vi kunnat, och djupare, för att få fram det mesta möjliga av sanningen, har förstått hur läget sett ut länge.
Vi har lagt pussel i mörker.
Resultaten, den troligaste bilden, har man fördömt som ”konspirationsteorier” men aldrig presenterat några mer sannolika förklaringsmodeller, eftersom inga finns.  Man har paranoidförklarat oss och skyllt oss för att vilja ”skrämma”befolkningen med ”förvridna verklighetsuppfattningar”, som när dessa väl blivit bekräftade, slår till och med våra egna värsta mardrömmar.

Hur nära ”kod 291” vi var, det förstod vi redan när medierna började vitpixla utländska förövare, kalla dem ”svenskar”; när polisen vägrade lämna korrekta signalement i sina efterlysningar (!), när BRÅ slutade göra statistik som berörde ursprung, etnicitet och religion, när man ….   ……

…..Och satte lagarna om hets mot folkgrupp, hatbrott och hela diskrimineringslagstiftningen ur spel med att godkänna utlänningarnas rasism, betala ut skattefinansierade skadestånd för viss gruppers kränkta känslor fast dessa saknade saklig rationell grund,  vände bort blicken inför allt hat mot vita, mot svenskar, mot män och heterosexuella – och godtog att till och med politiker deltog i hetsen.
När en depraverad statsministern går ut och fördömer våld som drabbat invandrare, men inte mot svenskar.  Tecknen på hur man vill undanhålla folket kunskap om ekonomiskt storbedrägeri, korruption och skadorna av det mångkulturella projektet – som folket inte fick rösta om de ville ha – har varit och är otaliga.

Allt kriminellt, våldsamt och hatiskt beteende godtas idag som föredömligt och riktigt, eller förminskas och förskönas, om det gynnar den pågående politikens kraftfulla destruktionsverktyg – invandring och islamisering.  Att nå dithän, vilket man av oklar anledning tror (i bästa fall) är av godo, förutsätter att ingen i tid avslöjar agendan.  Därför hatar man sverigedemokraterna och deras växande opinion – idag största partiet med 28,8 %.
Sverigedemokraterna är enda partiet som på allvar utmanar övriga partiers interna överenskommelse om att fördela samma maktfullkomliga, livsfarliga politik mellan sig att slå ihop käftarna om befolkningen.

”SD-riksdagsledamoten Thoralf Alfsson upptäcker i ett inlägg [i somras, min anm. ] på sin blogg att Migrationsverkets personal växer så det knakar på skattebetalarnas bekostnad. Vad som kanske är än allvarligare är att verkets nya policy är att anställa tidigare asylsökare som handläggare för att avgöra asylärenden. Den uppenbara jävssituationen tycks inte bekymra Migrationsverkets ledning.

Alfsson har tagit fram en alfabetisk lista över anställda handläggare på Migrationsverket och kan konstatera att den såväl i början som i slutet innehåller idel utomvästliga invandrarnamn, dvs personer som med största sannolikhet kommit som asylsökare till Sverige. Risken att detta inverkar menligt på objektiviteten i handläggningen av asylärenden torde vara uppenbar för de flesta, dock inte för Migrationsverkets ledning, såvida förstås det inte är en medveten policy i syfte att uppnå en så hög beviljandefrekvens som möjligt.”

kod

 

Jag tror vi skulle bli skrämda från vettet, och ännu mer rasande, om vi förstod omfattningen av den desinformation och det hemlighetsmakeri  som vi under lång tid utsatts för. Man vill hota människor från att ens försöka eller vilja förstå vad som händer. (Tobbes medieblogg nämner ett exempel här, men hela hans blogg är full av dem.)

Det är tur att allt färre bryr sig om löjliga vänstermänniskors ansträngningar att tvinga sig på nyckelfigurer i samhället för att ”göra reklam” om fördelarna för dem med fortsatt förnekelse. Bara av att de hör av sig, ska man med all rätt betrakta som ett hot.  Poängen med det är att du ska visa allmänheten att du tar tillbaka och  inte står för sina åsikter, så att fler inte får för sig att följa samma exempel.

Somliga har integritet, omgivningstillit (litar på att folk dels tycker samma sak och dels kan tänka själva ) och självförtroende nog att be dem fara åt helvete, somliga andra törs inte – de ger efter för påtryckning. De har för mycket att förlora, säger de. De måste börja fråga sig: vad kommer det de uppnått och nu har vara värt om de fortsätter låter sig förtryckas?

Det skulle aldrig falla mig in att försvara att jag delar vilka informativa inlägg jag vill, beroende på var de publiceras.  Poängen med att dela med sig av alla sidor av ett mynt är att öppna en möjlighet för alla att få alla tillgängliga delar som de behöver för att själva bilda sig en egen uppfattning och dra egna slutsatser. Det är så demokrati fungerar.

”Hatsajter” är bara ett annat ord för informationskanaler som utmanar de traditionella mediernas sanningsmonopol och makt över folkets verklighetsbild.
”Rasister” är bara ett annat ord för människor som avslöjar vänsterkanternas orwellskt förvridna verklighetsuppfattning och kallar spade för en spade i invandringsdebatten.

Dick Erixon:

Svenska medier fortsätter att mörklägga och censurera om massofredanden. Vi måste gå till utländska medier för att få reda på vad som händer.[…]  Här ser vi hur rena anarkin sprider sig i Sverige. Ingen gör något.

Polisen tittar bort på för att inte gynna “fel” parti, som rikspolischefen “kräks” över. Feminister anklagar bara svenska män, de som sköter sig bäst i världen. Medier och politiker tiger.