Stoppa censurlagen!

10 mars, 2018 BloggenJag tyckerSamhälle & politik  2 kommentarer

Facebooktwittermail

Då står det klart att även Moderaterna tänker rösta för censurlagen som innebär allvarliga inskränkningar i tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen.
Moderate riksdagsmannen Jan Ericson-Ubbhult försvarar ställningstagandet med en tro på att enskilda skyddas genom lagstiftningen.
Vilka enskilda är det man skyddar, när förslaget innebär bl.a. att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar?

“Formellt tar vi ju först ställning till regeringens proposition i ansvarigt utskott, där kan justeringar ske. Sen tas utskottets förslag upp i riksdagsgruppen före omröstning. Men att vi anser att lagändringen behövs är väl ingen direkt nyhet och vi sa ju ja i utredningen.”

Behövs för vem eller vilka? Det här är riktigt, riktigt illa!
När moderaterna får konsekvenserna klara för sig, och vad ändringarna öppnar upp för; kommer de i likhet med socialdemokraterna då också ropa om att VI varit naiva ?

En som vill stoppa censurlagen är Johan Westerholm, som går emot sin (S)-partilinje. Läs mer här.

”Förslaget till grundlagsändring innebär allvarliga inskränkningar i offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Förslaget innebär bland annat att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar, via t.ex. rättsdatabaser över domar”, skriver de bland annat på hemsidan.

Den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali och den S-märkta statsvetaren Stig-Björn Ljunggren har båda rekryterats till kampanjen. Andra kritiska röster som refereras på sidan är juristen Krister Thelin, tidigare lagman vid Hovrätten över Skåne och Blekinge samt domare vid FN:s Krigsförbrytartribunal för forna Jugoslavien i Haag, och yttrandefrihets­experten Nils Funcke.

– Det handlar om att uppmärksamma vad det här innebär så att väljarna kan ta ställning, säger Westerholm.

 

Har du inte redan skrivit på, så gör det. Klicka på bilden.

“Den officiella förklaringen till att regeringen vill ändra lagarna är att man vill komma åt vissa former av person­register.

Bland annat tjänster som Lexbase och liknande verktyg som inte minst används av journalister som håller på med granskande kriminal­journalistik.

Sådana tjänster är helt enkelt för integritets­kränkande för dömda brottslingar, tycker regeringen.”

Där kom det. Man ska alltså göra ingrepp i demokratins grundpelare – tryck och yttrandefriheten – för att skydda brottslingar! Vi vet exakt vilken politik som tjänar på detta.
Som om man inte redan skyddar de värsta svinen i samhället med behjälplig media på alla områden.
Och vi vet vilka de flesta brottslingarna är i Sverige.  Det behöver vi inga register till, det räcker med egna ögon och erfarenheter jämte alla andra som drabbats av den eskalerande kriminaliteten.

Man fördärvar alltså vår grundlag för att stoppa regim- religions- och framförallt invandringspolitiska kritiker från att ta reda på fakta, vilket däremot är till skydd inte bara för enskilda utan för den medborgerliga allmänheten.

Man vill helt enkelt förhindra att vanligt folk får reda på vilka brott som sker runt omkring dem och av vilka.  (Hanif Bali utvecklar det.)

Kvinnor drabbas särskilt!

När folk  avväpnas genom att frånhänds alla kontrollerbara fakta är det lättare att sedan anklaga dem för att sprida myter och rent av åtala dem.
Fler enskilda kommer alltså lida ännu större skada än de redan gör och brottslingarna får i princip frikort genom sekretesskydd.  Må helvetet hållas länge brinnande för dem som går med på detta.

Stoppa grundlagsändringen!

 

 Ordförande Jonas Nordling, Svenska Journalistförbundet skriver:

”Att alla medborgare ska kunna ta del av och sprida information är grunden i svensk tryck- och yttrandefrihet. Att det föreslagna undantaget inte gäller ’professionella aktörer’ beror på att såväl advokater som journalister behöver kunna ta del av databastjänster för att kunna utföra sina jobb. Resultatet blir dock att rätten till information kopplas till yrke och därmed social status. Detta går emot grundprincipen om alla människors lika rätt. Journalistförbundet avstyrker förslaget.”(Läs vad grundlagsändringen innebär)

Jag är helt övertygad om att det här kommer drabba arbetsgivare som kräver utdrag ur belastningsregistret för anställning. Det blir ett “identitetskränkande krav” som går att bestrida som anställningsvillkor. Hur skyddar detta de enskilda som tar emot undervisning och omsorg?
Det här kan flyta ut hur mycket som helst, och jag undrar om Jan Ericson som anser att dömda brottslingar ska ha en nya chans, vilket de ska inom rimliga gränser för vad deras begångna brott berättar om deras personliga lämplighet, är medveten om vilka vändingar grundlagsförändringen kan ta?

Jan Ericson Ubbhult, som saknar direktlänkar till varje inlägg i sin blogg:

“Slutligen något om det här med kravet om folkomröstning. Detta skulle bli oerhört komplicerat. Man ska vara medveten om att en folkomröstning enligt regelverket skulle gälla hela det vilande grundlagsförslaget, inte bara just den omdebatterade paragrafen. Eftersom det gjorts en omfattande översyn och modernisering av TF och YGL innehåller lagförslaget en lång rad ändringar i stort och smått. Bland annat föreslås 35 nya paragrafer i TF och 32 nya paragrafer i YGL. Det gör det i praktiken oerhört komplicerat att hålla en folkomröstning i frågan. ”

Moderaterna motsätter sig folkomröstning i frågan. De motsätter sig folkomröstning om i princip allt som angår medborgarna. Det är, enligt Jan, för komplicerat för oss som ska leva med ingreppen.
Är det? Det betyder egentligen bara att öppna och många debatter under flera år måste ske om allt som man vill ändra på. Det är inte meningen att grundlagar ska kunna ändras lättvindigt.  Man måste lägga alltihop på is under de antal år som man kan uppskatta att det tar för medborgarna att både få och skaffa sig den allsidiga information de behöver för att ta ställning.

Men allt ska gå snabbt. Och folket ska köras över.
För det första ska man inte för en sekund inbilla sig att staten eller riksdagen bryr sig om medborgarnas integritet, det märker vi när det gäller att anklaga enskilda för fel åsikter. Regeringen till och med skänker skattepengar till obskyra organisationer som JagÄrHär, Expo och Näthatgranskaren för att förfölja och anmäla folk.

Det är där det största behovet finns för personligt integritetsskydd och det behövs inga grundlagsändringar för att få bukt med det problemet, bara kräva att alla ska respektera och följa den grundlag som finns gällande förbud mot åsiktsförföljelse, politisk förföljelse och i flera fall etnisk och religiös förföljelse. Det sista inträffar när människor inte ges rätten att beskriva av vilka anledningar de tar avstånd från en viss religion.
Det finns inget skydd alls för den som angrips av medier, självutnämnda åsiktspoliser och stat som sätter sig själva över lagen.
Så är det.

Enklaste sättet att folkomrösta på, och kringgå politisk antidemokratisk vägran att låta folket ens få påverka att man gör ingrepp i våra grundlagar, är alltså att inte rösta på något av de parter som är för censurlagarna.  Adjö, moderaterna. Adjö socialdemokraterna. Adjö blockpartier som röstar för censurlag och mot folket.

Tryckfrihet för de utvalda
Ska grundlagen göra skillnad på folk och folk, eller journalister och journalister? Rimligen inte, men risken finns när en proposition om ändringar i yttrandefrihets- och tryckfrihetsgrundlagen nu bereds i riksdagen. Krister Thelin beskriver turerna, och riskerna.

 


Stöd gärna bloggen med en gåva.:
PayPal: victoria@sockerbitar.se
Swish: 070 22 00 447

© Privata bilder är upphovsrättsskyddade och förbjudna att publicera utan mitt samtycke.
Facebooktwittermail

2 kommentarer till Stoppa censurlagen!

 • Jan Ericson  säger:

  Vill bara kommentera påståendet att “förslaget innebär bl.a. att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar?”. Det finns inget alls om detta i den föreslagna lagen. Alla domar blir offentliga precis som tidigare och alla privatpersoner kan precis som tidigare ta del av dem, blogga om dem eller skriva om dem i media. Det är väldigt svårt att föra en seriös debatt när så mycket felaktigheter sprids hela tiden.

  Det kritikerna (inklusive mig själv) främst hänger upp sig på är undantagen, där man formulerat sig på ett sätt som kan missförstås att alla inte är lika inför lagen och att man ska skilja mellan “seriösa medier” och andra. Det är inte i själva den föreslagna lagparagrafen detta står utan i utredningen och propositionen. Jag förväntar mig att KU ser över dessa skrivningar innan riksdagen röstar. Det är avgörande för hur jag själv kommer att rösta. Dagens skrivningar är inte acceptabla. Hälsningar Jan Ericson, riksdagsledamot (M)

  • Victoria Wärmler  säger:

   Hej, Jan! Trevligt att du hittade hit och tog dig tid att bemöta.

   Du kommenterar här ett citat som är Johan Westerholms? Nämligen: “förslaget innebär bl.a. att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar?” Den fullständiga meningen är i fortsättning. “förslaget innebär bl.a. att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar, via t.ex. rättsdatabaser över domar“.

   Privatpersoner kommer således inte ha tillgång till rättsdatabaser där domar finns sökbara. Detta gör man för att komma åt Lexbase som alternativa medier och bloggare använder sig av för att inhämta och sammanställa relevant information. Ja. Man kan fortfarande begära ut offentliga handlingar/domar, förutsatt att man vet exakt vilken dom man letar efter. Det bygger man ingen egen statistik på, och det är hela poängen med alltsammans.

   Uppmärksammas lagrådsremissen, som Nyheter Idag skrev om i somras?

   “Nyhetsartiklar innehållandes personuppgifter om ”etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse” eller uppgifter om ”att en enskild har begått lagöverträdelser genom brott, förekommer i fällande domar i brottmål eller har varit föremål för straffprocessuella tvångsmedel” kan i framtiden komma att förbjudas i Sverige. Sådana yttranden, nyhetsartiklar eller nyhetsinslag i TV ska nämligen inte åtnjuta grundlagsskydd. Åtminstone inte om den rödgröna regeringen får som den vill.

   Tidigare har liknande undantag i TF funnits för bland annat barnpornografi och reklam för tobak och alkohol. Nu vill regeringen möjliggöra fler förbud och på så sätt politiskt kunna styra vad tidningar och andra medier får och inte får rapportera om. Undantagen ska införas i såväl TF som YGL.” (Länkning Nyheter Idag)

Lämna kommentar

Du kan använda följande HTML taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>