Ramadan, en svensk tradition?

8 juni, 2016 BloggenJag tyckerSamhälle & politik  Inga kommentarer än

Facebooktwittermail
ramadan

Artikel från 2013 men påståendet det samma 2016

Nu är det Ramadan, en muslimsk högtid. Början på den inföll i år på Sveriges Nationaldag 6 juni. Under Ramadan ska man inte äta eller dricka från soluppgången till solnedgången, det vill säga under dygnets ljusa timmar, men frossa under nattens mörka timmar. Det låter direkt ohälsosamt och skulle aldrig få klartecken från en hälsoinformatör. (Som jag).  Säkert inte från den medicinska vetenskapens expertis heller.

Ramadan avslutas med en fest i tre dagar som kallas id al-fitr.  (Går inte uttala, jag vet…)  Men muslimerna har problem med firandet i Sverige. Det är alltid något fel på vårt älskade land som ingen bett dem komma till.
De klagar:

“I Afghanistan var det inga problem eftersom dagen och natten var ungefär lika långa. ”  (SVT)

Sedan kom de till Sverige:

” Nu är jag orolig över hur vi ska lösa det, säger han”

Ni är i fel land, säger jag. Vad visar det tydligare? Det finns en lösning på det, men den finns inte Sverige.

Det säger jag även till politikerna som fortfarande vill att ramadan ska vara “en svensk tradition”. (Nyheter24) Att ramadan inte går att praktisera i Sverige eller Norden, har de fått ett klockrent bevis på.

Det sista man ska göra för att integrera/inkludera invandrare i svenska förhållanden (om det är därför de är här) är att försöka tvinga sin egen värdbefolkning att göra andra länders religion och traditionella sedvänjor till sina och kalla dem för “svenska”.

Svenskarna har har samma självklara rätt till sin egen nationella identitet och dess uttryck i sitt eget land som alla andra länders befolkningar har.

Jag vet inte om politikerna förstår hur utbrända svenskarna är på att ständigt förminskas, negligeras, diskrimineras och bestjälas på sin historia och sina kulturella signum?
Vi förvändas göra avkall och uppoffringar i det oändliga, och hela tiden krävs vi på att ge upp mer.

Traditioner kan inte tvingas fram, utan de mognar fram genom tid för att komma att identifiera ett folks samsyn och historia.

 

ramadan1
Man kan alltså provocera svenskarna med att skriva in främmande länders egna traditioner, såsom Ramadan, i svenskarnas almanackan, men det kommer aldrig vara svenskar som firar den eller bli en svensk tradition. Ingen som firar ramadan har en svensk självbild och kommer aldrig heller att betraktas som svensk, av svenskar, eftersom det svenska medborgarskapets värde har urholkat genom politiskt missbruk och reducerats till ett bevis på vart man bor. Inte på vilken nationell identitet man har.

Det är vad jag tycker.

Ramadan är och förblir en muslimsk begivenhet med sitt ursprung och hemhörighet i Mellanöstern, vilket svårigheterna för muslimerna med att fira den efter svenska geografiska förhållanden med all tydlighet visar. Vem som vill är fri att fira ramadan, men det är ingen svensk nationell angelägenhet och man ska inte försöka påskina det heller. Vi har inget att vara främmande kulturer till lags för. Vill sådana verka i Sverige är det snarare de som har hänsynsskyldigheter.

Det finns 1,57 miljarder muslimer i världen, men bara c:a 7 miljoner svenskar. Ändå är det muslimerna som man ska betrakta som en utsatt minoritet?
Till och med i Sverige är svenskarnas existens ifrågasatt och omfattas inte av lagar som skyddar dem mot varken rasism, diskriminering eller hets mot folkgrupp.  Kan en folkgrupp var mer övergiven?

Att islamisera ett västerländskt land mot befolkningarnas vilja är extremaste formen av hets.


Stöd gärna bloggen med en gåva.:
PayPal: victoria@sockerbitar.se
Swish: 070 22 00 447

© Privata bilder är upphovsrättsskyddade och förbjudna att publicera utan mitt samtycke.
Facebooktwittermail

Lämna kommentar

Du kan använda följande HTML taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>