Om folkets efterfrågan styrde tillgången skulle islamiseringen inte existera

5 mars, 2016 BloggenJag tyckerSamhälle & politik  Inga kommentarer än

Facebooktwittermail

Lena Andersson berättar i “vem undanbedes härnäst?”
“Andreas Johansson Heinö menar att det är efterfrågan som ska styra. Vill folk ha separata badtider ska de få det (Borås Tidning 22/4 -15)”

Om det var folks efterfrågan som styrde skulle det aldrig ha uppstått några badhusproblem. Svenska folket har länge efterfrågat ett slut på muslimsk invandring och medföljande islamisering.
Hur har det gått?

Andersson räknar upp könstillhörigheter, sexuella läggningar och etniciteter som alla kan komma att göra anspråk på särskilda badtider och hon anför helt riktigt att “ett samhälle där alla får sina fobier tillgodosedda på andras bekostnad kan säkert kallas något, men liberalt och tolerant är inte första associationen.”

“Ur ett liberalt perspektiv kan det i förstone verka sympatiskt och tolerant att propagera för att människor får göra som de vill. Men liberalismen handlar inte om att få göra som man vill. Den kretsar i hög grad kring frågan vad man inte får göra mot andra. Det man inte får göra är att kräva andras följsamhet. Att respektera olikhet är tolerans, att beordra andra att flytta på sig för att jag ska få leva ut min egenart är intolerans.

Den unika balanspunkt som skiljer liberalismen från andra läror är den formellt jämlika friheten, den som innebär att ingen grupp är viktigare än någon annan, att ingen är född att härska och ingen att tjäna, att ingens ofrihet bekostar någon annans möjligheter. Utifrån detta kan sedan tolkningarna börja.”

I detta, förstår man ju, har helt enkelt islam ingen plats i Sverige eller västvärlden. Om vi  nu eftersträvar mångkultur så är det inte några mångkulturella ideal vi lever upp till eller bygger på, när det är ensidiga muslimska villkor vi ger efter för.  Vilka andra har Sverige formats efter? Vilka andra kulturer ställer några krav?

Hon säger också:

“Givetvis ska diskriminering vara tillåten i åtskilliga sammanhang: Man måste få starta herrklubbar och damklubbar och förbund endast för svarta.”

–  Javisst, gärna för mig, men vänd på steken, så ser verkligheten av vad man får göra helt annorlunda ut.
Fråga dig om någon får starta en klubb endast för vita, om aldrig så privat, utan att kallas rasister och undgå polisanmälan?

Sverige har blivit det land där vissa får exkludera och mästra vissa, men andra får inte göra samma sak.  Det finns en nyupprättad rangordning, som ingen godkänt eller samtyckt till, där vita och svenskar ska hålla sig på mattan i sitt eget land. Gör de inte det, är de “främlingsfientliga”. Men vilka visar vilka främlingsfientlighet och grupp-mot-grupp-skapande med liknande villkor?

Hela inlägget är sunt reflekterat (“så här borde det vara”) men jag kan inte bortse från hur det krockar med hur verkligheten har kommit att fungera på riktigt. Den fungerar så dåligt att inte ens vårt rättssystem behandlar alla lika inför lag längre.

“Allas lika värde”?  Vilken bluff. Den påhittade dogmen används bara för att markera ett mervärde jämfört med grupper vars kvaliteter man underkänner med sina egna dito som föredömliga. Den attityden speglar allt annat än en tro på “allas lika värde”.

1003292_597315476969160_652704737_n

Ack Värmeland…

 

 

“Det är värt att påminna om att den folkliga acceptansen för en stor migration sammanhänger med förmågan att integrera migranterna”

Det skriver Alice Teodorecu, visserligen i annat ämne, men det spelar ingen roll längre. Allt handlar om effekter av exakt samma sak. 

Man kan väl säga att det är väl det minsta folket begär.

Man måste förstå en sak. Folk har helt enkelt ingen lust längre att tvångsförsörja hundratusentals lycksökande migranter som förvandlar deras land till oigenkännlighet, där majoriteten av dem på alla sätt visar att de inte ens har någon flyktingstatus eller tycker om vare sig landet eller befolkningen.  Folk är skittrötta på att tvingas betala för en “integration” som under normala förhållanden, med en naturlig och måttlig invandring fördelad över tid, skulle ske automatiskt och utan att kosta ett enda öre.

Den här skräckutvecklingen och dess svindlande kostnader har folket inte tillfrågats om eller godkänt, de vill något helt annat med sina liv och sina pengar; alltså saknar den påtvingande invandringen legitimitet och måste avbrytas, vändas och ordningen återställas. Felslutet är hela tiden att någon annan, vi och svenska samhället, ska “integrera migranterna”. Varför? Det är ju därför integrationen misslyckas. Det ställs över huvud taget inga krav på migranterna att själva ta ansvar för sina liv som de har placerat här. Ändå har de valt att komma till just Sverige, det har inte Sveriges befolkning fått välja.

Regeringen skuldsätter svenska medborgarna för generationer framöver för helt andra intressen än deras egna. “Acceptans” hade möjligen funnits för miljardlån om det handlade om enda sättet att exempelvis trygga och höja svenska folkets pensioner på, eller för att återställa landet i någorlunda ursprungliga skick, men inte till att bekosta en fortsatt djupt skadlig migration av invasionsliknande volymer och vars orsaker de inte har något moraliskt eller juridiskt ansvar för.

Folk skiter i integration, därför att det är migranternas ansvar att vilja den och vårda den.
Integration är bara möjlig om den sker frivilligt och naturligt och detta förutsätter en liten och utspridd invandring under lång tid.  Möjligheten att välja bostäder och landsändor, arbetstillfällen och sociala umgängen måste också fungera. Inget av detta finns, inte ens för landets urbefolkning.
Det är för sent.

“Därför bör statsminister Stefan Löfven initiera en diskussion om ett nytt asylsystem för hela EU. Ett system som liknar FN:s kvotsystem som skulle ge människor möjlighet att söka och beviljas asyl på plats i hemlandet eller i det flyktingläger där de uppehåller sig. Asylrätten enligt detta system, liksom enligt dagens, skulle gälla för ett säkert EU-land, inte det land i Europa som flyktingen själv önskar välja.”

– Ja, tack!
Det är bara att hoppas att den polletten ramlar ner i rätt fack.

“Politiken måste vidare också börja förhålla sig till att en del av dagens flyktingar egentligen är ekonomiska migranter som av helt förståeliga skäl drömmer om ett bättre liv i väst. För dessa skulle ett arbetskraftsinvandringsspår kunna öppnas som bland annat innebar krav på anställning innan ankomst till Europa samt begränsade och successiva rättigheter till välfärdssystemen.”

Det tycker jag låter bra, för större delen av migrationen med bland annat analfabeter och noll anpassningsvilja finns det inget arbetskraftsbehov. Skulle dessa villkor införlivas skulle dessutom mycket få vara intresserade av att söka sig till Sverige, där enda lockelsen rent faktiskt är att tillskansa sig en kravlös tillvaro med livstidslång försörjning.

Varför ska migranters drömmar om en bättre tillvaro och trygghet, som de inte utan konflikter respekterar och värderar, förvekligas genom att slitas ifrån våra egna barn och vår egen samtid?

 


Stöd gärna bloggen med en gåva.:
PayPal: victoria@sockerbitar.se
Swish: 070 22 00 447

© Privata bilder är upphovsrättsskyddade och förbjudna att publicera utan mitt samtycke.
Facebooktwittermail
Tags:  

Lämna kommentar

Du kan använda följande HTML taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>