#Metoo -Det finns en plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra

24 oktober, 2017 BloggenJag tyckerSamhälle & politik  5 kommentarer

Facebooktwittermail

Hallå där, vad är det egentligen för ett dubiöst pack som lagt vantarna på en rörelse som angår oss alla? Eller som kunde ha angått oss alla.

Jag pratar om #Metoo-rörelsen som på initiativ av Tarana Burke uppstod i USA för 10 år sedan för att ingjuta mod hos kvinnor att berätta om sexuella övergrepp och ge varandra stöd.

Handsken plockades nyligen upp av amerikanska skådespelerskan Alyssa Milano med anledning av att flera decenniers anklagelser om sexutpressning och övergrepp mot en av Hollywoods mäktigaste filmproducenter, Harvey Weinstein, på något sätt nått taket för offrens fortsatta tystnadsskydd. Alla visste vad han gjorde, men ingen sa något. Är då inte alla medskyldiga? Alla som kände till det men teg för att inte sabba sina egna utsikter till berömmelse eller favörer? Det kan diskuteras, för här kan man tala om tystnadskultur eller i varje fall om tystnadstradition. I Sverige omfattas just Aftonbladetjournalister av den kulturen vilket bevisar vilken uppburen och förmer självbild svenska vänsterjournalister har.
Hur som helst uppmanade både Burke och Milano alla kvinnor som utsatts till att börja berätta om egna kränkningar, eller bara twittra “#Metoo” för att solidarisera sig.

Utlösande faktorn för svenskt genombrott var när journalisten Cissi Wallin namngav den för Aftonbladet tunge medarbetarprofilen Fredrik Virtanen som en mansgrisig knullgubbe. Andra följde exemplet och angiveriet av egna plågoandar i medielandskapet spred sig och kom att att omfatta helt okända svenska kvinnor och alla sorts arbetsplatser.

Rörelsen handlade alltså om solidaritet med kvinnor som kränkts och tvingats på skam, isolering och maktlöshet till följd av övergrepp och sexuellt våld. #Metoo, som den var tänkt, angick alla kvinnor lika mycket utan hänsyn till hudfärger, status och ursprung. Den skulle förena systrar över hela världen.

Men så landade fenomenet i Sverige och på ett ögonblick kidnappades den av extremister på vänsterkanten som på misstankeväckande blixtsnabbt manér – vänsterns signum – satte sig som arrangörer för en manifestation i #Mettoo-andan, till stöd för alla utsatta kvinnor,  och där alla var välkomna “från höger till vänster” för att göra skillnad för en omvälvande “attitydförändring”.
Stort!
Men, det skulle visa sig, som vanligt när vänsteraktivister är inblandade, att de villkorade medverkanderätten i strid med såväl rörelsens ändamål som sina egna utfästelser. När det kom till kritan fick inte alls alla som ville “från höger till vänster” medverka för nödvändig “attitydförändring”.

Jessica fick alltså inte vara med för hon är sverigedemokrat. (Nyheter Idag) Hon fick inte beröra någon eller göra någon skillnad. Hon blir illa särbehandlad med anledning av påhittade anledningar som inte har ett skit med #Metoo-rörelsen att göra.  Men det är inte på några svenska vänsteraktivisters ära som #metoo exploderat i ansiktet på ansvariga profiler i mediasverige, det är inte deras idé. Det är ett plagiat.

Sara Fälting…(skärmdump)

Tvärtom har de varit i högsta grad delaktiga i att med alla till buds stående medel tysta alla andra som i åratal försökt väcka uppmärksamhet kring det eskalerande sexualbrottsproblemet.
Arrangörerna förklarar sitt utestängande av Jessica med att hennes medlemskap i sverigedemokraterna strider mot deras värdegrund. Som om rörelsens ändamål handlade om deras värdegrund. De har alltså en värdegrund som helt strider mot grundidén och det är de själva som är problemet, inte Jessica.

Så här förklaras USA-originalet:

 

Vi vill kunna belysa problemet, där kvinnor särbehandlas varje dag, året om. Vårt mål är att det ska ske en förändring både i attityd och i lagar och regler på alla nivåer i samhället, säger Sara Fälting.

Jessica statuerade ofrivilligt exempel på hur den här särbehandlingen kan gå till.

Hela konceptet är nu förstört av extremister som gjort #metoo till en ytterligare förlängning av andra härsklystna hat-rörelser, vilka anser sig stå över både lagen och meningsmotståndare med rätt att diktera villkoren för yttrandefrihet och vilka grundlagens fri- och rättigheter omfattar.
Sådana organisationer borde motarbetas som det hot mot demokratin de är. Men med en svag och konflikträdd regim vars egna intressen gynnas av vänsterns obstruerande diskriminering uppmuntras de fortsätta bygga falska muskler på ett allmänt opinionsstöd som inte finns.

Det viktigaste är hur det ser ut att vara, inte hur det är.
Folk blir alltid varse efteråt vad de egentligen blev lurade att delta i eller tro på. Det är så vänstern måste operera för att rättfärdiga en existens som ingen behöver eller sympatiserar med: de utger sig för att vilja och stödja en sak som de helt ändrar villkoren för  bakom ryggen på den opinion som lurats stödja dem under andra förevändningar. Bara så kan de ge ett intryck av att vara större än de är. Genom att bedra, ljuga och manipulera. Ingen frisk människa vill ha med sådana rörelser att göra, än mindre med sådan politik.

Så här lanserades alltså “initiativtagaren” Sara Fältings manifestation:


Få observerade budskapet (en förvarning) på tröjan. Intersektionalitet är det flamsbegrepp inom genusvetenskap och feministisk teoribildning som saboterat betydligt mer för sund könsidentitetsutveckling och normala relationer än de varit till nytta för alla missriktade skattemedelsatsningar.
Så här förklarade hon alltså ändamålet med manifestationen själv, off the record.:

Var fan kom “icke-binära” och transpersoner in i bilden? Fälting och hennes medarrangörer kuppade skiten ur  vad man trodde var en seriös motreaktion till sexuella övergrepp, kränkande sexinviter och den eskalerande våldtäktsstatistiken i Sverige. Och självklart zoomades helt ut vilken grupp som dominerar den svenska gärningsmannaprofilen.

Tro inte på skitsnacket om att Fälting är “en ensam initiativtagare som inte har erfarenhet av det här”, för hur skulle en novis ha kontakter, tid och resurser till att  blixtsnabbt arrangera en manifestation som samlar artister och politiker?  Tro mig, det är omöjligt med kort varsel. Grunna på det.

Socialistisk valrörelsepropaganda alltså. Som inte har ett dugg med #Metoo att göra. Fokus skulle glida över till att skuldbelägga alla män och lobba för socialdemokraternas tandlösa lagförslag. Vad spelar en skärpt sexbrottslagstiftning och ny samtyckeslag för roll om ändå inga resurser finns att utreda de brott som begås enligt nuvarande lagar?  Det blir på sin höjd ännu svårare för kvinnor att bevisa vad de utsatts för alternativt undergrävs rättssäkerheten för män i helhet.
Dessutom silar man mygg och sväljer kameler, som vi lärt oss av invandringsdebatten. Ingen berör över huvud taget den stora gruppen som har gjort att Sverige numera kallas för “våldtäktsland” och ingen säger precis som det är:  att flest kvinnor skyddas effektivast genom obligatoriska utvisningar och invandringsstopp från kvinnofientliga kulturer.

Vilket enastående hyckleri.

De stackars män som säger att de vaknat, ändrat beteende och försöker solidarisera sig får utskällning i alla fall. Varför ska de bry sig? Feminismen idag går inte ut på att uppmuntra män till förändrade attityder, de bestraffas oavsett, och skulle attityderna förändras till det bättre skulle hatobjekten tunna ur och vad skulle då rättfärdiga deras fortsatta existens som de inbillar sig är mer behövd än någonsin utan att våga ta tag i rätt sorts män?
Om män fogar sig, så vill feministerna inte ha de omanliga mespropparna, och fogar de sig inte, är de förtryckare.

Kära svenska män; ni kan inte vinna med regler som hela tiden ändras för att ni ska förlora.

Fiaskot är monumentalt.

Fälting: Vi har en gemensam värdegrund som baseras på jämställdhet, antirasism och allas lika värde. Sverigedemokraternas politik strider mot denna värdegrund. Vi som arrangerar manifestationerna står därför gemensamt bakom beslutet att inte låta Sverigedemokraterna tala.

Vore det inte bättre att bjuda in alla människor och lyfta frågor som sexism över partipolitiken?

– Sverigedemokraterna håller inte med oss om vårt syfte och delar inte vår värdegrund om feminism och antirasism. Därför fungerar det inte att ha en sverigedemokrat som talare eftersom Sverigedemokraternas budskap står i motsats till demonstrationens budskap

Det är så elaka påståenden, att jag börjar darra. Sverigedemokrater behandlas precis som alla vita män. Det spelar ingen roll vad de står för; de ska hatas och isoleras.  Finns inga skäl så hittar man på.

Ånyo: “Kära sverigedemokrater, ni kan inte vinna med regler som hela tiden ändras för att ni ska förlora.”

Den riktiga #Metoo-rörelsen har ingen jävla värdegrund, i alla fall ingen som Fältings som torde vara en belastning för jämställdhet och riktig feminism. Riktig feminism är stark och bejakar kvinnligt och manligt; är öppna för att olikheter mellan könen finns därför att båda könens egenskaper behövs i en balanserad och normal värld och för att inga olikheter kan behandlas lika i alla sammanhang. Annorlunda förväntningar och olika behandling, vart efter förutsättningar, betyder inte nödvändigtvis sämre behandling eller värdeminskning. Hur jävla svårt ska det vara att kunna leva som folk?

“Antirasismen” kan stödjas och stöds så länge den inte är vithetproblematiserad, och därmed ren rasism, som den är idag.  Kan man förvänta sig av en färgad människa att stödja initiativ som ifrågasätter svartas existensberättigande? Nej, så fan heller, så förvänta er inte att vita stödjer hatet mot vita – oavsett färgen på avsändare. Ren rasism.  Tills hat mot vita är lika mycket rasism som hat mot färgade, är antirasismen rena rama bluffmakeriet. Ett skämt.
Detsamma gäller åsikter. Vi har en plågsam åsiktsrasism i landet. Vilka politiker, aktivister eller journalister tänker ta tag i den? Det är här attitydförändringen behövs. Med åsiktstolerans börjar -eller slutar- all förändring.

Och meningen med hela den här kampanjen, som fick sin kick off genom Aftonbladets överbeskyddade journalistprofil, som alla ändå vet vem det är, handlar om sexuella övergrepp, inte om rasism eller “allas lika värde”.  Poängen är ju för helvete att övergrepp drabbar alla utan hänsyn till värdegrund och åsikter.

Alla är unika
När jag växte upp, bortom genusteorier och antirasismmuterad feminism, fick vi istället lära oss det individuella bekräftandet i att “alla människor är unika – du är unik, jag är unik” vilket om man tänker efter motsäger hela idén med allas lika värde-konceptet. Du är inte unik om du har lika värde som alla andra. På gott eller ont. Att alla har samma värde och smälter samman till ett likformat (likgiltigt) kollektiv där ingen skiljer sig från den andra – inget eget värde alls –  passar bara kommunismen, som inte värdesätter människor utan makten över dem. Bara kommunister vill få oss att tänka i de banorna.

Däremot har alla en värdighet, en stolthet och självkänsla som kan kränkas genom att tilldelas olika rättigheter, förmåner och skyldigheter på godtyckliga grunder. Minst av allt har alla lika värde för #mertoo-arrangörerna som ju skulle bortse från kvinnors olika sociala status i samhället, yrkeslivet, privatlivet och politiken för fokus på saken: övergrepp drabbar alla.

Istället ägnar de sig åt övergrepp. En förlängning av dem. Först blir en kvinna utsatt för sexuella övergrepp och sedan utsätts hon för #Metoo-arrangörernas övergrepp som inte tillskriver hennes berättelse samma allvar som alla andras. Som när en domstol av kutym tillskriver en starkt partisk polismans vittnesmål högre trovärdighet än den anklagades. Finns inget “allas lika värde” där, inte ens likhet inför lagen, som trots allt är en lag och ingen ideologiskt betingad värdegrund som ingen kan leva upp till.

Kom ihåg vad dagens avskydda farsot med falska rasismanklagelser kommer ifrån och vad syftet är:


Ni som utsätter regmimkritiker för detta är redan vad ni anklagar andra för. Det är därför ni gör det. Det kallas projicering. Allt är ett enda stort skådespel. Inte ett dugg bättre än Aftonbladets förment feministiska värdegrundskrönikör som, om vittnesmålen är sanna, visat sig vara det värsta sexistsvinet av alla. En Kapten Klänning som säger sig kämpa mot missförhållanden som han i själva verket är en del av och ägnar sig åt.

Här fanns alltså en kvinna som öppet ville berätta om sina upplevelser, men istället för att stödja henne och ge henne mod så spottade arrangörerna henne i ansiktet. De som står för påhittet om allas lika värde är de som godtyckligt väljer ut vilka människor som är värda solidaritet och sympati.

Att kuppa en  rörelse mot övergrepp som angår och tillhör alla till förmån för sina egna politiska syften; är det inte psykopatiskt?

#Metoo är sannerligen ingen rörelse i Sverige till stöd för utsatta kvinnors yttrandefrihet och skydd. Tvärtom! Det skulle inte förvåna mig det minsta om aktivistgruppen #jagärhär med målet att tysta meningsmotståndare har tagit över hela Metoo-rörelsen. De är åtminstone på god väg att bli samma andas barn.

** **
Jessicas konversation med Fälting, läs allt här.
Läsa gärna också Rebecca Uvell: Trollandet och #jagärhär

 


 

 

Av de här aktivistgrupperna får vi ganska snart klart för oss att de inte har en jävla aning om vad demokrati är. En av dem skrev rent ut att “demokrati är det vi bestämmer.” Behöver det kommenteras?
Många av dem förväxlar demokrati med dels krav på svenskarnas självutplånande solidaritet med alla (utom sina egna) och dels med att all makt ska flyttas till minoriteter….för annars är det diskriminering och ska anmälas som hat.

Någon måste lära dem att demokrati (frihet, folkstyre) är majoritetsmakt med civiliserat proportionerlig hänsyn till minoriteter i förhållande till storlek och behov.  Demokrati är frihet.  Alla som villkorar, begränsar, hindrar, tystar andra och förbehåller sig sig själv och sitt eget kollektiv motsatsen, är demokratins fiender. Dit hör censur och det är socialismens enda väg mot makt.

Läs gärna Julia Caesars “#Metoo-kampanjens syften” – en ruggig läsning.

 


Stöd gärna bloggen med en gåva.:
PayPal: victoria@sockerbitar.se
Swish: 070 22 00 447

© Privata bilder är upphovsrättsskyddade och förbjudna att publicera utan mitt samtycke.
Facebooktwittermail

5 kommentarer till #Metoo -Det finns en plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra

 • Victoria Wärmler  säger:

  “Ett av de grövsta exemplen på detta är studenten Sara Fälting som i söndags tog initiativ till en #metoo-manifestation i Uppsala. Hennes hatobjekt är den svenske ”CIS-mannen” – ett pejorativt radikalfeministiskt begrepp för alla vanliga män med normföljande värderingar som anses vara värda avsky därför att de inte är normbrytande homo- eller transsexuella.

  I programförklaringen till sin manifestation är Sara tydlig med att den inte handlar om att uppmärksamma den klick män som våldtar och trakasserar, utan att peka ut CIS-mannen som samhällets ondska personifierad och som en person som utnyttjar ”ickebinära och transpersoner”.”
  https://samnytt.se/mansgrisar-ar-vi-allihopa-allihopa-du-med-och-metoo/

 • Victoria Wärmler  säger:

  “Ny sexbrottsstudie: 90% av gruppvåldtäkter i Sverige begås av män med utomeuropeisk härkomst” Något för ett riktigt #Metoo, som vi därför aldrig få se…

  http://katerinamagasin.se/ny-sexbrottsstudie-90-av-gruppvaldtakter-i-sverige-begas-av-man-med-utomeuropeisk-harkomst/

 • Maggan  säger:

  Jodå, Sara Fälting är med i hatgruppen jagärhär.

  • Victoria Wärmler  säger:

   Det förklarar ju en hel del. Tyvärr inte till det bättre.

 • Blodsven  säger:

  Lite humor skadar aldrig (förutom humorlösa feminizter då…)

  https://youtu.be/s2AFUmZBg2w

Lämna kommentar

Du kan använda följande HTML taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>