Hakelius olidliga lätthet om barngifte

1 april, 2018 BloggenJag tyckerSamhälle & politik  1 kommentar

Facebooktwittermail

Under gårdagen skrev Johan Hakelius något i Expressen som gjorde mig förbannad. Han tillhör alltså de få med botten av klarsyn och en av mig upplevd hederlighet som får skriva i de stora plattformarna. Men här missbrukade han ynnesten och det gick inte att känna igen honom.

Det han skrev om Socialstyrelsen broschyr – “att gapa om en broschyr har inget att göra med problemet” – var så fantastiskt korkat att jag inte fick det att gå ihop.

 

“Det står i broschyren att barnäktenskap inte är tillåtna i Sverige och att det är ett brott att utnyttja någon under 15 år sexuellt. Men “tonen” är fel, säger ni.

Vad ska det stå i stället? Att det är JÄTTEOTILLÅTET att gifta sig med barn? Ska bilden på omslaget vara mindre färgglad?”

Den svenska verkligheten är att vi har öppnat våra gränser för folk från andra kulturer. Det innebär att vi har importerat sedvänjor som är främmande. Vi måste förhålla oss till det. Bara en idiot tror att man kan tillåta vad som helst. Men bara en lika stor idiot tror att det är en framkomlig väg att förbjuda och åtala allt som avviker från “svenska värderingar”.

 

Jag har inte läst om någon “ton” och jag är hyggligt a jour med vad som sägs och händer på sociala medier. Problemet är snarare det att broschyren över huvud taget finns i Sverige år 2018, samt till ytter mera provocerande kostar skattebetalarna 1,2 miljoner som uttryckligen ska belasta social omsorg, sjuk- och hälsovårdsbudgeten i tider när vårdköerna växer, BB stängs ner och gamla svälter ihjäl. Jag skiter totalt i tonen och det tror jag de flesta gör.

Broschyren är skriven på svenska. Är barngifte ett svenskt problem, som invandrade inte behöver förstå? Det första Försäkringskassan och allsköns myndigheter brukar göra är att översätta all information om hur de ska gå till väga och vilka bidrag de har rätt till, men inte den här foldern.  (Det finns för övrigt flera på samma tema, som dragits tillbaka i smyg)
Det är som om Socialstyrelsen genomfört sitt uppdrag men samtidigt gjort sitt yttersta för att att informationen inte lättvindigt ska nå den målgrupp som informationen angår.

 

Socialstyrelsen meddelar att de drar tillbaka broschyren efter kritikstorm.

Socialstyrelsen förklarar:

“Materialet är framtaget inom ramen för ett regeringsuppdrag att ta fram och sprida information till barn som uppges vara gifta, makar, föräldrar samt andra närstående med information om gällande lagar och praxis i Sverige såsom förbud mot barn- och tvångsäktenskap, barnets rättigheter, socialtjänstens uppdrag samt rätten till stöd och skydd.”

Nej, informationen togs fram – i riktad rubrik : “ till dig som är gift med ett barn”. På svenska.   En ny lag som förbjuder barnäktenskap som även är ingångna utomlands väntas (?) träda i kraft först 1 januari nästa år.
Man kunde ha sparat oss 1,2 miljoner på att avvakta den lagen, som alla partier röstade om härom veckan. Alla partier utom S och MP röstade för en sådan lagskärpning. Det kan endast läsas som att regeringen godkänner barngifte och planerar för ett godkännande.

“Regeringens utrederska Mari Heidenborg påstår att ”det inte skulle gå” att stoppa barnäktenskapen enligt EU-direktiv, och påstår också att giftermål mellan vuxna och 16 åringar, eller till och med barn som är yngre än så, skulle ”stå i konflikt med EU:s fria rörlighet” och att man därför måste tillåta dem. Och Regeringen Löfvéns migrationsminister Heléne Fritzon, tillika Biträdande Justitieminister, säger att hon ”välkomnar förslaget”.  (Länk)

Obs: påståendena är lögnaktiga. Nederländerna har ett totalförbud mot barnäktenskap som ingåtts utomlands, utan möjlighet till undantag.

Att de är för barngifte försöker S och MP förneka. Retroaktivt. De säger att de röstade mot en lagskärpning “bara för att en lagskärpning om samma sak redan var under utredning”. De tror verkligen att vi är idioter! På riktigt!

Varför röstade de inte för den kommande lagskärpningen, om betydelsen av hur de röstade var så oviktig? Eller varför lade de inte ner sina röster med den motiveringen? Men det gjorde de inte. De röstade för att barngifte som ingåtts utomlands skulle fortsätta vara lagligt i Sverige. De har (ovan) även argumenterat (lögnaktigt) om för varför Sverige måste gå med på det.  Det finns inget sätt för de barn- och kvinnofientliga regeringspartierna att komma runt det.

Nuvarande lag betyder att pedofiler reser utomlands för att gifta sig med barn och sedan kommer tillbaka hit igen, eller passar på att ingå äktenskap innan de invandrar hit.
Alltså är en lagskärpning absolut nödvändig, så som de ställt till det med oförenliga lagar, värderingar och kulturkonflikter i landet, men det tycker alltså inte socialdemokraterna och miljöpartiet. “Det är ju en lagskärpning under utredning, så därför röstar vi kollektivt för barngifte.”

-Det enda ni ska, det är ut ur både riksdag och regering. Ni är en stor skam för landet.

Men Hakelius, han angriper alla som är emot:

“Och den svenska verkligheten är att vi har öppnat våra gränser för folk från andra kulturer. Det innebär att vi har importerat sedvänjor som är främmande. Vi måste förhålla oss till det. ”

Nej, det måste vi inte alls förhålla oss till. Den svenska verkligheten är att de senaste två regeringarna har öppnat våra gränser för andra kulturer utan att fråga sin egen befolkning, dem som landet tillhör, om detta är ok. Svenskarna har inte öppnat några förbannade gränser. Och vi tänker fan inte förhålla oss till vad detta drar med sig.

Det räcker nu.
Det kokar i stugorna.

“Bara en idiot tror att man kan tillåta vad som helst. Men bara en lika stor idiot tror att det är en framkomlig väg att förbjuda och åtala allt som avviker från “svenska värderingar”. ”

Jaså, du? Om man nu studerar hur det fungerar i svensk praktik så är det snarare så att de största idioterna tror att det är en framkomlig väg att både förbjuda och åtala allt som inte avviker från svenska värderingar. De kallar det nämligen för nazism, främlingsfientligt och rasism. Försök inte ens.

Hakelius fortsätter otroligt nog rasa mot protesterna mot barngifte:

“Det finns antagligen omkring 150 fall av barnäktenskap i Sverige. Vad vill ni upprörda göra åt det? Vill ni tvångsmässigt skilja paren åt? Vill ni propsa på skilsmässa eller åtal? I det fall de underåriga fruarna fött barn, vill ni ta barnen ifrån dem? Vad vill ni?”

Ja, på varje fråga.
Ja, de ska tvångsmässigt separeras och “äktenskapet” ogiltigförklaras, för det är med större sannolikhet än motsatsen så att “äktenskapet” ingåtts mot barnets vilja. Hon ska befrias.
Pedofilen ska naturligtvis åtalas för pedofili, hur jävla svårt kan det vara? Och i “det fall de underåriga fruarna fött barn” så krävs sociala insatser och stöd som Sverige saknar all evidensbaserad kompetens för att utreda och det är – tro det eller ej – ett sundhetstecken. Barn som fött barn ska givetvis erbjudas stöd och att få stanna, till skydd från allt som hon utsatts för, men gubbjäveln ska åtalas som pedofil och sedan utvisas på livstid. Detta ska inte få en chans att legitimeras genom en generation till en annan.

Nu är det väl för fan hög tid att få ett slut på gullandet och klemandet med kriminella och oacceptabla kulturella anspråk och religiösa särrättigheter.
Fatta en sak, och det är att män som gifter sig med barn är våldtäktsmän och pedofiler ska inte vara kvar här. Inget rötägg som vår land och våra värderingar inte själv har uppfostrat och misslyckats med, och som vi har ansvar för, ska vara kvar i landet för att dels tära på svenska resurser och dels kringskära våra normer och helt slipa ner vår tolerans. Och är det så att “barnet” (med eller utan barn) av för oss outgrundliga skäl vill vara kvar i  förhållandet, så får hon naturligtvis det. Men inte i Sverige.  De får söka stöd för sitt samliv i något mindre nogräknat land.

Detta ska stå fullständigt klart och informeras om innan folk kommer till Sverige. Det ska inte bara vara en liten gästvänlig aja-baja-folder på svenska som sätts i näven på barnvåldtäktsmän, när de redan har installerat sig här. Det räcker med undfallenhet nu. Man måste begripa att det är motsatsen till integration.

Hakelius:
“Att tro att de här relationerna går att förbjuda bort, är däremot kulturabsolutism i sin dummaste form. Och att gapa om en broschyr som tar sig an verkligheten, har inget alls att göra med problemet.”

Hur jävla dum är du själv nu, Hakelius? När släppte sista skruven, egentligen?
Det är klart att relationerna ifråga går att förbjuda. Är du lika på hugget när det gäller att läxa upp lagstiftarna för huruvida fullvuxna människor ska anses vara kapabla att själva avgöra om de vill köpa och sälja sex också? Det är förbjudna relationer. Vem ska bestämma över detta och för vems bästa?
Svensk leksaksregering vill till och med förbjuda svenskar från att sälja och köpa sex utomlands och under andra länders lagar. Men de vill inte förbjuda relationer med barn – barngifte – som ingåtts utomlands i Sverige?
Hade de varit emot ett absolut barngifte (oavsett när-var-hur) hade de röstat för ett förbud, som övriga partier gjorde och i enlighet med hur de vill att lagskärpningen ska se ut. Men det gjorde det inte.

Broschyren, Hakelius, statuerar exempel och är ett bevis på att Sverige helt frivilligt och utan minsta hänsyn till sin egen befolkning har adopterat problem som saknar stöd hos svenska befolkningen. Ett strålande bevis på att vi har en elit, en regering, som kör sitt eget race med bara det bästa för män från andra kulturer framför sina ögon.  Feministisk regering? Dra åt helvete.

Varför ska andra kulturer ens flytta hit över huvud taget om de ändå vill leva under samma premisser som de påstår sig ha flytt från? Vi vet svaret, det vet ni med, men ni erkänner det inte. Inte ens när “flyktingarna” själva tillstår det: de vill ha livstidsförsörjning på vår bekostnad här och betalda hemresor till samma länder de påstått sig vara förföljda i.  Konsekvensen för svenskarna ser vi ute i samhället och hur regeringen prioriterar. Det kommer aldrig (läs aldrig) förlåtas.

Vi kan inte och ska inte ta omsorg och ansvar för precis allting och ur varje annan människas perspektiv och kultur samtidigt som vi vill upprätthålla våra egna lagar och vår egen befolknings rättigheter och livsstil. Man måste välja och prioritera, och de politiker som väljer bort svenskarna och deras normer i sitt eget land, samtidigt som de använder svenskarnas medel för ändamålet, har inte i en svensk regering att göra. De ska sitta i fängelse för förräderi.

Vi kan visst förbjuda vissa kulturer med alla sina perverterade eller på annat sätt samhällsskadliga uttryck och anspråk att leva i vårt land.  Vill man så kan man. Ren bluff att påstå något annat och skylla på EU och konventioner. Som om de inte går att lämna, omförhandla eller upplösa.
Regeringen behöver inte släppa in vad som helst, för det första, och inte heller tvinga på oss en massa problem som aldrig funnits tidigare, för det andra.

Vår främsta och egentligen realistiskt talat enda skyldighet är att bevara våra värderingar, lagar och vår egen kultur. Se til vår egen nations folks bästa. Vi har ingen universell skyldighet att varken kompromissa eller gå främmande kulturer – som själva väljer att komma hit – till mötes. Det är valfritt, Hakelius, inget tvång – att bo i Sverige och drabbas av svensk kultur, seder, värderingar och lagar. Endera godtar man detta, eller väljer ett annat land.

“Vi behöver självförtroende i mötet med avvikande kulturella seder.”

Ja, verkligen, men inte på det sätt du menar; att vi ska kompromissa om något vi inte kan välja bort, för det kan vi faktiskt.  Vi saknar tydligen helt förmågan att säga nej och sätta gränser. Den oförmågan är det mest destruktiva som finns i både barnuppfostran och i relationer. Det gäller i synnerhet skadliga kulturer och religiösa anspråk. Lär dig säga nej.

  • Att stå upp för sig själv är inte egoistiskt utan modigt, uppbyggande och något bra.
  • Att vara andra till lags är inte bra för varken dig själv eller andra i längden.
  • Du bryter ner dig själv om du ständigt säger ja till saker du egentligen inte vill.
  • Vad är egentligen det värsta som kan hända om du säger nej? Vad är det bästa?

Men Hakelus:

“Klarar vi inga avvikelser skulle vi aldrig ha släppt in någon. Nu har vi gjort det. Då får vi faktiskt sluta löjla oss och erkänna att vi står inför en mängd svåra avvägningar.”

Nej, “vi” har inte släppt in någon.  Så fan heller. De “löjliga avvägningarna” råkar vara en ödesfråga som bokstavligen handlar om liv eller död med tanke på all den våldskriminalitet som pågår och som bara eskalerar, utan vilja att ta tag i skiten, så du gör bäst i att sluta försöka läxa upp oss som en simpel “indignationsteater”, för vi spelar inte – tro mig .

Sluta dra in hela befolkningen i ett medskyldig kollektiv – “vi” – till skiten som pågår. Vi har aldrig tillfrågats, men det är hela tiden bara vi som drabbas av konsekvenserna. Vore det annorlunda skulle det upphört för länge sedan. Och vi vet – som vanligt – vad som behöver göras.
Men vad kallas vi och vad händer?

Vi har haft ett vanstyre av detta land i två decennier. Det har kulminerat nu på ett sätt som saknar alla anständiga proportioner vad gäller att undanta, skita i, bedra och diskriminera sin egen befolkning.
Jag välkomnar en riksrätt.

 


Stöd gärna bloggen med en gåva.:
PayPal: victoria@sockerbitar.se
Swish: 070 22 00 447

© Privata bilder är upphovsrättsskyddade och förbjudna att publicera utan mitt samtycke.
Facebooktwittermail

En kommentar till Hakelius olidliga lätthet om barngifte

  • Krister Johansson  säger:

    Jag har aldrig förstått Hakelius storhet. Det jag har läst av honom är en balansgång mellan PK och sanningen. En balansgång pga feghet. Men jag förstår att han är beroende av detta för sin försörjning.

Lämna kommentar

Du kan använda följande HTML taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>