Category Archives: Samhälle & politik

Vi måste tala om inavel

Nej, nu får det fanimej bli ett slut på ”rasistandet” i det här förbannade landet. Folk spyr på det. Finns det inget som är värre än att utpekas som rasist? Man börjar faktiskt undra.
Vi lever i ett land det det blivit normalt att skydda (och vara) pedofiler, mördare och våldtäktsman – till och med terrorister är värda att gulla med så länge de alla är utlänningar – men gud förbjude rasism. Inhemsk rasism. Att exempelvis att avsky alla dessa kräk för sina gärningar kallas rasism.

Om rasism åtminstone handlade om rasism, vore det väl ingen sak att engagera sig mot det, men det handlar inte längre om det. Man använder ordet och stämpeln ”rasism” för att trycka tillbaka både sociala och politiska åsiktsmotståndare utan att behöva göra det med rationella argument. Jag vet inget som är fegare.

Nytt exempel på när det är till mer skada än nytta med rasisteriet.


”Folkhälsoinstitutet, som annars har så nära till den stora larmknappen, befattar sig inte med frågan. [kusingifte] Inte socialstyrelsen heller. Det finns ingen offentligt debatt alls.
Fenomenet är obekvämt att diskutera eftersom det är särskilt vanligt inom vissa redan stigmatiserade kulturer.
Man är rädd att rasisterna ska flytta fram sina positioner ytterligare. Så låter man rasisterna diktera folkhälsodebattens villkor.”
 

Men vilka är rasisterna, egentligen? Är det de som väldigt länge påpekat det skadliga med kusingifte, särskilt sådana som skett inom vissa kulturer i många generationer? Eller är rasisterna faktiskt dem som undviker ta tag i riskerna med kusingifte av exakt samma orsak? 

Vilka är de ”redan stigmatiserade kulturerna” och vem har sett till att de är det? Vilka skyller hela tiden på kulturer och folkgruppers förmodade och faktiska olika svagheter för att undvika dem? Och varför?

Om man sprider fördomar, urskiljningslöst hat och lögner om vissa folkgrupper, är det rasism. Men det än också rasism att göra raka motsatsen, eller kanske är det värre – i konsekvenser talat?

Är det tecken på antirasism eller ondska att så till den grad undvika kritisera vidriga kulturella företeelser (barngifte, djurplågeri, slakt av andra folkgrupper osv), att man godkänner och normaliserar vad ingen normal människa kan acceptera? Eller är det antirasism det är frågan om, att försvara utlänningars rasism mot tex. vita européer och judar? Att organisera sig och hata andra efter hudfärg? Är det att tillhöra den goda sidan?
Jag har lärt mig att den antirasism vi stiftat bekantskap med i dessa dagar är själva essensen av ondska. Den riktiga rasismen och ondskan är förklädd i vackra självförhärligande ord.

Tillbaka till vad jag behöver en påse att andas i för att dämpa ångestattacken:

”Vi lever ju i trygghetsnarkomanins land där minsta lilla risk framställs som dödshot. Vårt folkhälsoinstitut tycker det är angeläget att förbjuda människor att spruta champagne på krogen. Men en praktik som gör att fler barn föds svårt handikappade talar vi inte om. På grund av rasisterna alltså.”

Vad bekvämt det måste vara att ha migrationspolitiska åsiktsmotståndare att skylla sin egen faktaresistenta hållning på. Dem de kallar rasister. Det är deras eget fel att debattklimat och handlingsförlamning är som det är. De har skapat den med sina nedlåtande tillmälen om människor som inte vill ha obegränsad invandring av folk utan asylskäl som med sina anspråk på svenska samhället gör livet surt och mindre värt att leva för våra egna sämst ställda.  Eller vilka är det som skyller sin underlåtenhet att ärligt diskutera de negativa konsekvenserna, att både agera och ta till sig verkligheten, på hur gruppen som utgör majoriteten av befolkningen förväntas reagera på att även de måste ge den medicinska forskningen rätt?

Alla dem som exempelvis expressenkrönikörer skyller på, och kallar rasister, är ju faktiskt de som i alla år inte dragit sig för att diskutera konsekvenserna av den fördömande elitens verklighetsförenekelse. Är det de som är rädda och fördömande,som tar  hänsyn till andra människors liv?

Det är skillnad på människor beroende på vilka kulturer de lever i eller växer upp med.  Kulturer styr våra allas val, moral, vanor, värderingar, önskningar och förväntningar på andra.
Alla kulturer är inte lika bra, framförallt inte när de geografiskt förflyttas och då får oönskade undanträngningseffekter på andras kulturer. Det är därför väldigt olika kulturer helt naturligt har uppstått och funnits åtskilda men också tack vare detta bevarats. De saknar förutsättningar för att leva sida vid sida. Inte som människor men som människor präglade av helt olika värderingar om hur samlevnad ska ske och på vems villkor och bekostnad. Mångkultur är med andra ord en vacker tänkt ondska.
Att erkänna det är inte rasism.

”Vi måste tala om kusingifte”, skriver debattören.  (Expressen) Men för att kunna göra det (så han inte kallas ”rasist”?) känner han att han måste skylla sina och andras tidigare underlåtelser på dom där andra – ”rasisterna” – som han nu beskriver inte alls var rasister för att de drivit frågan. Det måste markeras, för annars uppfattas han själv som rasist nu – vilket gud förbjude.

De flesta har snarare varit rationella, bekymrade svenskar som -fortfarande- är oroliga för både landet och mänsklig utveckling. Ständigt motarbetade av en i verklig mening främlingsfientlig journalist- och politikerkår.

Vi måste även tala om kusingiftet inom Public Service. Samma människor i alla kanaler, vars egna avkommor har gräddfil in till samma ärvda rätt till skattefinansierade löner för samma jobb. Och vänners vänner. Samma ansikten och efternamn överallt. Snedrekryteringar från folkdjupet och ur andra politiska tillhörigheter, än röd-grön, sker i princip aldrig. Därmed infantiliseras Public Service mer och mer för varje år. Till den grad att ingen vill betala för den längre.
Men det tar jag senare.

Månggifte i strid med svenska lagar


Polygami.
Med andra ord: månggifte, Förbjudet i svensk lag.
Folks raseri fick dubbla anledningar, när Nacka kommun köpte in tre lägenheter till en syrisk man med tre fruar och 16 barn för nästan 14 miljoner kronor.

Sist på bollen rapporterar  SVT i nästan triumferande ordalag: ”familjen med tre fruar fick inte lägenheterna”.

Noterar att artikeln inte innehåller varken frågor eller ger erforderliga svar på om det i lag förbjudna månggiftet, vilket var grundorsaken till raseriet. Grundorsaken till protesterna- accepterat månggifte – berörs ju inte med ett enda ord här.

”Man får hyra en lägenhet under två år sen ska vi sälja alla de här lägenheterna om två-tre år när behovet minskar”

Jag vet inte om jag tycker att månggifte plötsligt blir acceptabelt, bara för att man inte skänkt bort lägenheterna, bara erbjuder gratis boende i lyxområden?  Det var ju inte bara det saken gällde. Och detta, att en kommun för skattebetalarnas pengar köper lägenheter som ska användas åt att syrier som lever lagstridigt, ska gå före de egna medborgarna i bostadsköerna? Det finns gränser för vad vanliga människor kan förväntas acceptera.

Polygami är olagligt i Sverige, och kan man inte leva under och efter svenska lagar, så ska man inte bo här. Alls.

För övrigt; om bostäderna är till skänks eller inte på pappret: det är fortfarande inte syrianerna som betalar för lägenheterna av egen kraft, varken i inköp eller hyra. Vart ska de bo efter 2 år?
Just det.
Alltså är lägenheterna inköpta för dem. Behoven lär knappast minska efter två år, för sannolikt är barnaskaran ännu större vid det laget.

Samtiden berättar:

Saltsjöbaden är ett område där många bara kan drömma om att få bosätta sig och kunna köpa en bostadsrätt för 4-5 miljoner kronor. Nacka kommun har hittills köpt bostäder för en halv miljard till nyanlända enligt “Bostadsförsörjning för sociala behov”, bland annat till en man med tre fruar och 16 barn, avslöjade SD Nacka på sin facebooksida. ”Faktum är att kommunen har köpt tre bostäder (5 450 000kr, 3 300 000kr, 5 200 000kr) till en kostnad av totalt 13 950 000 kr. Mannen som är 57 år gammal är enligt folkbokföringen gift med alla tre fruar som är 40, 40, respektive 43 år gamla.
[…]

Men förutom det tillkommer att Sverige sponsrar med skattemedel en form av familjebildning (månggifte) som är olaglig i Sverige. Ett bidragsregn utfaller till den syriske mannen och hans tre fruar. Familjen har automatiskt rätt till stora summor skattefritt:

Barnbidrag för 16 barn X 1050 kr blir 16 800 kr per månad. De två fruar som inte bor med mannen har rätt till underhållsbidrag, 1573 kr/månad och barn. Om mannen bor med sju barn betalas underhållsbidrag ut till övriga nio barn: 14 157 kr /månad. Bara genom dessa bidrag får familjen 371 484 kronor per år.

Dessutom tillkommer flerbarnstillägg för två eller fler barn samt bostadsersättning, etableringstillägg och etableringsersättning. Alla dessa bidrag är skattefria. Enligt ett räkneexempel som Försäkringskassan just nu tittar på kan familjen få över en miljon kronor i skattefria bidrag, utöver att få bo i en attraktiv bostadsrätt och att få sin försörjning betald av skattebetalarna. Detta samtidigt som många svenska medborgare lider av bostadsbristen och fattigpensionärer och vissa andra medborgare lever under EUs fattigdomsstreck.”

Alltså; vad skiljer syriern med tre fruar åt från ett annat fall? Vad gör de i så fall fruarna kvar här och utsätts för ett osannolikt bidragsregn som ingen svensk kan drömma om?
I det andra fallet
fick flera fruar inget uppehållstillstånd med hänvisning till att månggifte är olagligt i Sverige! Dessa är också syrier.

Europadomstolen har angett att polygami – alltså månggifte – är ett exempel på religiösa yttringar som är oförenligt med Europakonventionens underliggande grundprinciper.  (Jag skulle vilja hävda att islams ideologi i större del är det, och därför inte borde erkännas som en religion.)

Överdomstolen slår fast att den svenska rättsordningen sedan lång tid tillbaka både förbjuder och straffbelägger månggifte, vilket innebär att att avslag på kvinnornas ansökningar om uppehållstillstånd inte strider mot Europakonventionen.
Varför har Nacka inte gjort samma sak med lägenhetssyrierna?
Varför har Nacka inte bestridit ansvaret för att skaffa bostäder till en familj som inte lever efter svenska lagar och tarvar gigantiska inköpsbelopp och fortsatta enorma bidragsutgifter? Erkänn på sin höjd bara äktenskap nr 1, men inte de andra. Det skulle betyda att två fruar och deras kullar med ungar fick resa hem igen.

Någon skrev om bigami:
Månggifte blir möjligt på grund av en lagparagraf från 1904, som säger att ett äktenskap som är lagligt utomlands också blir giltigt här i Sverige. Det är samma paragraf i äktenskapsbalken som legaliserar barnäktenskap som ingåtts utomlands. Sverige underordnar sig alltså andra länders äktenskapslagar, när det passar, och frågan är då vilka fler svenska lagar som underordnas muslimska sharia-lagar i vissa fall och i vissa andra inte?
Bigami – tvegifte- är straffbart med dagsböter eller fängelse upp till två år i Sverige.

”Äktenskap som är lagligt utomlands också blir giltigt här.”
Vad mer som man införskaffar-, köper-, och/eller ingår avtal om utomlands, som bara är lagligt där, blir automatiskt även lagliga i Sverige? Helt emot svensk lagstiftning?
Narkotika?
Vapenlagarna?

Nu, uppdaterat:
Viralgranskaren ger SD rätt i att lägenheterna köptes till polygamifamiljen för 14 miljoner. (Nyheter Idag)
SVT erkänner Fake news.
”SVT hävdar att polygamisten i Nacka ”inte fick” lägenheterna av kommunen – baserat på en medveten feltolkning av hur man ska använda ordet “fick”. Journalisten som skrev artikeln erkänner att hon fick instruktioner om vilken vinkel det skulle vara i texten.”

Läs mer chockerande uppgifter gällande trippelfamiljens ekonomi här hos Petterssons.

Är kvinnofriden hotad?

Nedanstående är ett gästinlägg av Håkan Karlberg, som jag gärna publicerar.  Ämnet är skrämmande och – tyvärr – högaktuellt.

____

Foto: Mark Earthy/Scanpix

I TV-Aktuellt 170913 diskuterades polisens problem att utreda våldtäktsbrott. Bakgrunden var två aktuella fall, dels en 12-årig flicka, dels en ovanligt vedervärdig gruppvåldtäkt med minst 10 inblandade, som legat outredda under lång tid. Problemet är att polisens resurssituation är sådan, att mord prioriterats före våldtäkter, varför våldtäktsärenden läggs ”på hög”. Utredarresurserna räcker inte för att täcka in bägge brottstyperna.

Advokat Elisabeth Massi Fritz hävdade att det faktum att grova våldtäkter inte tilldelades tillräckliga resurser av polisen var en katastrof och att detta måste ändras omgående.

Ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving förklarade i Dan Eliassons frånvaro att det är ingen inom polisen som tycker att det är acceptabelt att nedprioritera våldtäkter. Han försvarade sig med att det nu är 400 våldtäkter mer än tidigare. Dessutom påtalade programledaren att uppklarningsprocenten har halverats de senaste tre åren. Löfving hade ingen idé om hur problemet skall lösas.

Vad som inte framgick av diskussionen var huvudorsak till situationen.

Riksrevisionen avslöjade nyligen i en rapport att samtliga 30-talet propositioner om migration från regering till riksdag 2004-2015, dvs. huvudsakligen under Alliansens tid, saknade konsekvensbeskrivning! Under denna tid beviljade Migrationsverket 1 014 491 uppehållstillstånd, varav ca 75 % gäller utomeuropéer. Ingen plan har uppenbarligen utarbetats för hur samhället skall rustas för denna stora och snabba befolkningsökning!

Och ovanpå detta, när vi nu befinner oss i en växande samhällskatastrof, beräknar Migrationsverket i sin prognos i juli att vi kan förvänta oss att över en halv miljon upp till drygt 800 000 personer söker uppehållstillstånd i Sverige fram till och med 2021. Detta innebär att befolkningsökningen fortsätter i oförminskad takt trots regeringens påstående om en kraftig åtstramning.

Av de som anlände 2015 är 71 % män. Könsfördelningen bland unga är 116 pojkar på 100 flickor. Muslimska män har svårigheter att finna partner både i den svenska befolkningen och i invandrares klankultur. Detta är naturligtvis en stor social bomb och som kan bedömas komma att medföra en över tid ökad mängd våldtäkter.

”Skulle vi följa EU-snittet borde Sverige i dag ha en poliskår på cirka 30 000 poliser. Antalet nyanlända och brottsutvecklingen i stort gör att polisen i framtiden inte kommer att kunna klara sina uppgifter med nuvarande resurser”, skriver polisinspektör Lars Alvarsjö.
Eftersom vi tagit emot väsentligt fler invandrare/cap. än något annat EU-land borde poliskåren vara ännu större, kanske 40000 poliser, för att garantera lag och ordning.

Jämför med situationen inom sjukvården: Bl.a. patienter med stora njur/lever/gastro-tumörer/metastaser som får vänta månader på operation. Så pass länge att när de väl opereras så har cancern växt så mycket att den inte går att operera bort och patienten lämnas att dö med palliativ vård. Vi kallar dessa operationer ”öppna-stäng” och de ökar i en mkt obehaglig takt, berättar en specialistsjuksköterska på Karolinska.

Vårt rättsväsende, liksom sjukvården, är i kris och att förstärka resurser och förmåga är en långsiktig fråga. Att det under tiden fortsätter att strömma in nya utomeuropeiska invandrare i samma takt som tidigare kommer att förvärra situationen. Detta pekar på vad vi måste göra först av allt; stoppa asylinvandringen.

Vi har sannolikt bara sett början på en katastrofal utveckling för rättssystemet; växande kriminalitet i kombination med otillräckliga resurser.

/Håkan Karlberg

 

Med fiender som Alliansen behöver socialismen inga vänner…

Onda ögat

”Svensk oppositionspolitik 2014-2017 – En tillbakablick

Hösten 2014: 
Riksdagen röstar om Stefan Löfven som statsminister. SD röstar emot. Alliansen lägger ned sina röster och släpper därmed fram en socialistisk statsminister trots att det rödgröna blocket är klart mindre än de icke- socialistiska partierna.

Vintern 2014/2015:
SD röstar på Alliansens budgetförslag efter att det egna budgetförslaget fallit. Det socialistiska budgetförslaget faller därmed. Stefan Löfven meddelar att han inte tänker styra med en icke-socialistisk budget och utlyser nyval.

Alliansen som precis fått SD:s hjälp med att få igenom sitt budgetförslag ingår Decemberöverrenskommelsen med socialisterna i syfte att isolera SD och att de aldrig mer skall kunna få igenom sitt budgetförslag på ett liknande sätt. De säger sig vara beredda att ge socialisterna närmast oinskränkt makt över landet i upp till 8 år. Nyvalet ställs in.

Våren 2015:
På grund av det inställda valet och en rad brutna vallöften väcker SD misstroendeförklaring mot Stefan Löfven. Alliansen lägger ned sina röster och räddar därmed den socialistiska statsministern och den socialistiska regeringen.

Våren 2015:
I syfte att minimera chansen för att få igenom en icke-socialistisk budget går Allianspartierna fram med varsitt budgetförslag. SD meddelar dock att man kommer att rösta på Moderaternas budgetförslag när det egna förslaget fallit. Om samtliga Allianspartier gör detsamma så slipper landet få en socialistisk budget och den socialistiska regeringen faller. C, L och KD väljer dock att lägga ned sina röster och därmed räddar man den socialistiska regeringen och hjälper dem att få igenom sin budget.

Hösten 2015:
I syfte att minimera chansen för att få igenom en icke-socialistisk budget går Allianspartierna fram med varsitt budgetförslag. SD meddelar dock att man kommer att rösta på Moderaternas budgetförslag när det egna förslaget fallit. Om samtliga Allianspartier gör detsamma så slipper landet få en socialistisk budget och den socialistiska regeringen faller. C, L och KD väljer dock att lägga ned sina röster och därmed räddar man den socialistiska regeringen och hjälper dem att få igenom sin budget.

Hösten 2015:
Finansministern lägger fram en statsbudget som är så felberäknad och underfinansierad att den är oduglig att styra landet med. Bara invandringskostnaderna är underfinansierade med tiotals miljarder. SD svarar genom att väcka en misstroendeförklaring mot finansministern. Alliansen lägger ned sina röster och räddar därmed den socialistiska regeringen.

Våren 2016:
I syfte att minimera chansen för att få igenom en icke-socialistisk budget går Allianspartierna fram med varsitt budgetförslag. SD meddelar dock att man kommer att rösta på Moderaternas budgetförslag när det egna förslaget fallit. Om samtliga Allianspartier gör detsamma så slipper landet få en socialistisk budget och den socialistiska regeringen faller. C, L och KD väljer dock att lägga ned sina röster och därmed räddar man den socialistiska regeringen och hjälper dem att få igenom sin budget.

Hösten 2016:
I syfte att minimera chansen för att få igenom en icke-socialistisk budget går Allianspartierna fram med varsitt budgetförslag. SD meddelar dock att man kommer att rösta på Moderaternas budgetförslag när det egna förslaget fallit. Om samtliga Allianspartier gör detsamma så slipper landet få en socialistisk budget och den socialistiska regeringen faller. C, L och KD väljer dock att lägga ned sina röster och därmed räddar man den socialistiska regeringen och hjälper dem att få igenom sin budget.

Våren 2017:
I syfte att minimera chansen för att få igenom en icke-socialistisk budget går Allianspartierna fram med varsitt budgetförslag. SD meddelar dock att man kommer att rösta på Moderaternas budgetförslag när det egna förslaget fallit. Om samtliga Allianspartier gör detsamma så slipper landet få en socialistisk budget och den socialistiska regeringen faller. C, L och KD väljer dock att lägga ned sina röster och därmed räddar man den socialistiska regeringen och hjälper dem att få igenom sin budget.

Sommaren 2017:
I en debatt med undertecknad i Almedalen säger Tomas Tobé (M) att Moderaterna och Alliansen är det ledande oppositionsalternativet eftersom de ”handlar när SD bara pratar”…

Hösten 2017:
Genom att utse odugliga myndighetschefer som bryter mot lagen, mörka sanningen och uppvisa skrämmande brister i informationshanteringen utsätter regeringen rikets säkerhet för allvarlig fara. Flera Alliansledare säger att mycket talar för att statsministern ljugit för det svenska folket och att han bär det yttersta ansvaret. SD väcker misstroendeförklaring mot statsministern. Samtliga Allianspartier meddelar att man kommer att lägga ned sina röster och därmed för 10:e gången rädda den socialistiska statsministern och den socialistiska regeringen. Samtidigt meddelar L och C att man kommer att backa från sitt tidigare krav på att försvarsministern som försatt riket i onödig fara skall avgå.

Ovanstående kan ju vara värt att ha i åtanke när vi nu går in i valrörelse och Alliansen gång på gång kommer att försöka framställa sig själva som ett handlingskraftigt alternativ till socialisterna och klaga på all skada som de Rödgröna åsamkat landet den senaste mandatperioden.

Med fiender som Alliansen behöver socialismen inga vänner…”
/
Mattias Karlsson, sverigedemokraterna. (Källa)

Rätt och fel höjningar

För första gången satsar regeringen på rätt sorts svaga grupper – pensionärer. (länk)  Men jag antar att det är till bekostnad av något annat, som man inte direkt föredrar. Det brukar väl vara så. För dagens regering har väl inte ens tänkt tanken att göra det som minst 75% av befolkningen vill- stoppa invandringen som dränerar oss på alla resurser?

Men rent spontant?

Rätt:
”Bostadstillägget för ålderspensionärer och för dem med sjuk- och aktivitetsersättning blir generöst. Framförallt höjs taket från drygt 5 000 till 5 600 kronor från första januari 2018.

– Det är ”inte mer än rätt”, då hyrorna höjts kraftigt de senaste tio åren.

Enligt regeringen får 290 000 pensionärer höjt bostadstillägg. För en ålderspensionär med enbart garantipension innebär förslaget 470 kronor mer i månaden om bostadskostnaden är minst 5 600 kronor.

Garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen {det som förr kallades förtidspension] höjs från första juli 2018. För en ensamstående blir höjningen drygt 300 kronor. Det innebär höjd ersättning för 169 000 personer, enligt regeringen.

Samtidigt sänks skatten på sjuk- och aktivitetsersättningar från årsskiftet med i snitt 134 kronor per månad, vilket är ett förslag som presenterats tidigare.

Eftersom många av de som får grundnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen även har bostadstillägg så berörs de av tre av förslagen. Det innebär till exempel att en ensamstående person med enbart garantiersättning, med en boendekostnad om 5 600 kronor i månaden kommer att ha 840 kronor mer att röra sig med i månaden, enligt regeringen.

Ytterligare ett förslag är en lagstadgad habiliteringsersättning till personer med intellektuell funktionsnedsättning som arbetar.

Gamla, sjuka och handikappade har fått ståt tillbaka och göra avkall på välfärden tillräckligt länge.”

Sedan kan väl förstås argumentera: Av skattemedel till vår välfärd läggs 28 miljarder för ensamkommande barn 2017. (Endast den gruppen)
Man skulle kunna ge varje fattigpensionär 8 000 kr mer per månad för den summan.

Fel:
Däremot anser jag inte att barnbidrag eller underhållsstöd – som också höjs – ska utgå, över huvud taget. Barn är nämligen ingen sjukdom, brist eller skada, som man råkar drabbas av. Barn väljer man i regel. Och skulle verkligen alla välja barn, alla gånger, om det inte gav många förturer, fördelar och bidragsekonomiska rättigheter?

Åtminstone bör barnbidrag behovsprövas, som det gjordes när det infördes 1937 fram till 1948, och då vill jag inflika en uppfattning om att bidrag för barn som inte ens är födda i landet inte bör utgå över huvud taget.

Här brukar jag bli osams med alla föräldrar (nåja, inte alla, en del håller faktiskt med), men det struntar jag i, för jag anser inte att det är rätt att samhället ska stödja bättre bemedlade familjer som redan har råd med sina barn ändå. Det är missriktat och därmed ett bidragsmissbruk.
Eftersom jag själv inte har skaffat barn, av den anledningen att jag aldrig ansett mig ha tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar, tillräckligt med tålamod och tid, eller haft ett sammanhängande tillräckligt stabilt liv, anser jag att jag har all moralisk rätt att resonera som jag gör.

Det vill säga: folk bör avstå från att skaffa barn som de är medvetna om att de inte har råd eller tid att ta hand om, försörja och uppfostra själva.  Och gör de det ändå, så får de stå sitt kast. ”Men det går ut över barnen, de har inte valt.”  Nej, det har de inte, men livet är inte rättvist. Ju förr fler begriper det, desto bättre.

Försök en enda gång, när det ropas ”allt åt alla”, fundera på: hur ett rättvist liv för varenda en och på samma plats på jorden, är en realistisk möjlighet? Vem ska motiveras att anstränga sig, vilja nå framgång, skapa något, uppfinna, spara – om det inte lönar sig eller ger fördelar? Om det övergripande målet är att alla ska ha det halvtaskigt? Ja, för speciellt fett blir det inte för någon, om alla som orkar ta sig till Sverige ska ha det lika. Och vilka vill att allt och alla ska vara lika?
Och vilka av oss ska ha lust att arbeta, om det är lika utdelning för noll ansträngning som för stor? Vem ska utbilda sig – och varför?  Allt-åt-alla blir ett meningslöst liv där inget motiverar, inspirerar eller är värt ett enda dugg.

 

Det bor en liten opportunist i mig, som tittar ut ibland och gör sig omöjlig.
Men man är ju trots allt sina rötter. Med eller utan klassresor och tillvunna lärdomar, andraspråk, sociala kretsar och erfarenheter som förändrar synen på det mesta under livsresans gång, så är man sina rötter.
Man känner bara trygghet med det man kommer ifrån och av, identifierar sig med, känner sig hemma i och är van vid.

Googla ”kurbits”, Åsa Moberg!

Nu började de barnsliga attackerna igen. Det är ju bara ett år kvar till val.
Då manglar man ut dessa anklagelseakter och förnekelsepsykoser igen som folk är så in i norden djupt trötta på och bara därför röstar på sverigedemokraterna. För etablissemanget lär sig inte av misstag. De lär sig inte att det som inte fungerade tidigare kommer inte fungera nu heller.

Den här gången är det författarinnan Åsa  Moberg som ser en chans att hamna i lite kom-ihåg-mig-ljus igen med hjälp av några skopor klassisk SD-fientlighet, som är så fint att rulla runt i. Nåja, i själva verket är det väl inte så fint, men det enda som lönar sig för avdankade feminister. Vi lever ju när allt kommer omkring med en ofta marxistisk vänsterpräglad media. Inget annat betalar sig. Så artister och profiler i behov av lite uppmärksamhet kör lite oprovocerat hat mot meningsmotståndare, vilka då betyder alla till höger om Anders Lindberg på Aftonbladet. Om aldrig så oförargliga åsiktsfiender.

Jag sa hat, ja. För etablissemanget har ju bestämt att allt som antyder ogillande idag är hat. Inte avsky, inte ogillande, inte misshagligt….allt är nyanslöst hat. Säg inte inte emot att jag kallar hennes text för hat, alltså. Jag anpassar mig bara till den nya normen som långsamt stryper folks lust att utandas en enda avvikande mening. En invändning gör dem ju genast till hatare. 

Men Åsa är inte mer kreativ för sin ersättning för ”skriv något dräpande om Åkesson eller hela SD så får du socker”,  än att praktiskt taget hela texten är kopierad från Wikipedia. Hon googlade ”vävning” och skrev av det som fanns där. Hon till och med erkänner att hon gör det. Som om vi inte kunde googla själva.

Utan Google blev det för svårt att få ihop argument till varför vävning inte är svenskt. Fast det var svenskt- också.  För just detta är väldigt viktigt hos kulturpersonligheter i Sverige: att svensk kultur inte är svensk. Allt vi gör, äger och har, tillhör andra. Om man får tro etablissemanget. Vad försörjer sig exempelvis svenska författare på, om inte på svenska språket?  Eller finns det inte, det heller?

Lika obegripliga är tvångsföreställningarna och fördomarna om att sverigedemokraterna ratar allt som är inte är svenskt och att det därför går bra att håna dem om de misslyckas med helsvenska initiativ.  Ständigt måste man anmärka på att det som SD intresserar sig för inte är svenskt. Inte egentligen. Hur sårade av detta tror de att sverigedemokraterna blir?

Moberg:
”Det märkligaste i den SD:s kamp för ”ett brett smörgåsbord av svenska kulturaktiviteter” är ändå att inget av allt det hyllade svenska dög till partiets fest. Där framträdde Jimmie Åkesson i Khadaffi-dräkt med Doktor Bombays hitlåt Calcutta Taxi Taxi. Temat för kvällen var ”låtar med utländsk koppling”. Inte ens till en partifest väljer Sverigedemokrater folkdräkt, folkdans och svensk musik.”

För de ”goda” förefaller det ”märkligt” att sverigedemokraterna tycker om olika mat, olika kläder, spexar och inte väljer bara svenskt. (Fast det inte finns något svenskt?) För var har de fått det ifrån? Är det vad som krävs om man inte vill att landet ska utplånas av en vettlös migrationspolitik? Valet av utbud kan endast vara ”märkligt” om man har ett ett fördomsfullt perspektiv på sverigedemokraterna, eller för att man helt enkelt är besviken på att sverigedemokraterna inte lever upp till den stereotypiska skinheadbilden som etablissemanget klistrar på dem än idag.

Är det inte viktigare, för oss och vårt kultur och historia, att det är just vi svenskar som tyckt att det (vad det nu är) varit värt att införliva och att det är det som gör det svenskt?  Det vi inte anammar eller tycker om från andra kulturer, är inte och blir aldrig svenskt. Samma selektivitet gäller över hela världen. Inte ens den uppfattningen är vi ensamma om, men det är just vår som är rasistiskt betingad?

Det blir allt tydligare för var och en att det inte är sverigedemokraterna det är fel på, utan på meningsmotståndarnas idéer om dem.
Hänger man upp sig på om ett ogillat parti anser att vävning är svenskt eller ej, har man antagligen problem som inte går att förklara med vare sig politisk eller ideologisk värdegrund. Det felet sitter i huvudet.

Vad sägs om att svensk vävning har sina rötter i ett svenskt kulturliv, och därför kallas svenskt, trots att vävning återfinns i andra kulturer?
Undrar vad Helena Hernmarck, textilkonstnär, skulle säga om Åsa Mobergs väv-dissning?
Hennes bildvävar är upp till 75 kvadratmeter stora och har vävts av de skickliga väverskorna vid Alice Lund Textilier i Borlänge och av garn spunnet och färgat vid Wålstedts Textilverkstad i Dala-Floda. Dessa är a och o för henne konstnärskap, säger hon, och de ”utgör svenska nationalklenoder, unika och ovärderliga.”
Helena Hernmarck har släktskapsband med Gagnefskonstnärinnan och den svenska illustrerade barnbokens skapare Ottilia Adelborg. Pionjär inom tecknade serier och hembygdsvårdare.

Om Moberg har något emot att svensk vävningskonst kallas svensk, på den grund att vävning förekommit i andra kulturer annorstädes också, så kan hon väl googla på Kurbits.  Kanske något för sverigedemokraternas aktiviteter, för mig veterligen har den bild-och målarkonsten sin tillblivelse uteslutande i Dalarna.

Ålderstrappan, en målning i kurbitsmåleri av Winter Carl Hansson utförd i Danielsgården, 1799.

Varken opposition eller regering har trovärdighet

Kolla här. Janne Josefsson frågar S, M och SD om våldet och skjutningarna i invandrarområden. SD’s Adam Marttinen, Moderaternas Tomas Tobé och Socialdemokraternas Ibrahim Baylan försöker diskuterar våldet, morden och övrig kriminalitet i de invandrartäta områdena.

”Vad har gjorts fel och hur ska det lösas?”

Det första som slår mig är att både S och M kräver lösningar av Sverigedemokraterna som så långt jag känner till är det enda partiet som inte varit med om att skapa problemen utan snarare varnat för konsekvenserna i flera decennier.

Samhällsproblem hit och dit. Det är inte svårt att räkna ut hur man ska lösa problem, om man bara vet – eller åtminstone erkänner – hur de har uppstått.

Sedan har vi alliansen som ska byta partiledare. Man undrar varför.  De har exakt samma trovärdighetsproblem kvar. Det är ett evinnerligt trampande runt frågan om alliansen tänker regera med stöd av sverigedemokraterna, eller inte.  Gott om ödmjukhet finns det ont om. Nu är KD:s Ebba ute och förkunnar:


Inte för att vara taskig, Ebba, men röstar folk på SD så är det inte för att du ska tillträda en ministerpost, utan för att SD ska göra det. Man tar sig tydligen på väldigt stor allvar, i egenskap av ett fåprocentigt parti som kanske inte ens klarar riksdagsspärren i valet, om man tycker att man gör demokratin en tjänst om man tolererar stöd från kanske landets största parti.

Gillar inte alliansens nedlåtande syn på de väljare vars röster de vill tillgodoräkna sig för att gripa makten. Tar man så ger man! Har man minsta respekt för demokratin, är detta en självklarhet.

Mystisk brasklapp


Artikeln: ”Höjden av hyckleri, Heberlein”, skriver Margit Richert, svd. Hon anklagar Ann för hyckleri, som vi ju förstår av rubriken, och jag har i sak ingenting att invända mot det.

Men något stör mig. Som gör mig illa till mods. Det är när jag kommer till slutet och läser ett för en utomstående helt obegripligt ”PS”, vilket avslöjar ett stycke privatliv som ingen annan än de två har med att göra.  Vill Heberlein, för egen del, att detta ska komma till allmän kännedom?

Varför lägger man till en sådan brasklapp i slutet av en text? Hon förekommer något som ingen undrar. Förrän då. Och då undrar man: ”vad i helvete har det med saken att göra? ”

”Disclaimer för att parera jäv”, fick jag veta.

På så vis. Då tar man nog sig själv och sina åsikter på för stort allvar!  
Tillägget är irrationellt.

Man behöver knappast motivera varför man framför sina åsikter om olika människor idag, såvida inte ämnet är allvarligt och det är av betydelse för utgången vilken relation man har eller har haft till den men skriver om. Man har en egen åsikt om folks beteende eller motsatta åsikt helt oavsett vilka de är, punkt slut.

Hur skulle Richert nödgas förklara för läsarkretsen varför hon avstod från att skriva en text som ingen saknar, om hon nu valde det istället?

”På den här platsen avstår jag från att skriva en artikel om Heberlein för att jag hade ett kort förhållande med henne en gång i tiden.”

Hur känslosåsiga och narcissistiska har journalisterna blivit egentligen?

Jag kan kritisera skiten ur min egen mans åsikter utan utelämnande av offentlig relationsförklaring, för min motsatta åsikt i sak har inte ett dugg att göra med mina privata känslor för honom. Det vet han. Och ingen annan har med det att göra.

Tack vare brasklappen som alltså ska förekomma och undanröja funderingar om Richters bakomliggande avsikter att tillfoga Heberlein det ena eller andra, som exempelvis svartsjuka eller hämnd för gammal oförrätt,  börjar man nu undra hur svartsjuk Richter är, egentligen, eftersom hon hänger ut sitt förhållande till Heberlein? Vilken effekt hoppas hon det ska få på Heberleins privatliv idag? Ett förhållande som inte varit till allmän kännedom, men som Richter ser till blir det.

Ja, egentligen låter det som vad som helst, utom att ”parera jäv”, även om det kan vara så. Vi pratar trots allt om om en simpel åsiktsartikel, inte reportage som utreder om ett brott begåtts!

Verkar som om den här artikeln innehåller mer fler lager hyckleri än vi kan ana.