Åsiktsförtrycket i all sin skadliga sårbarhet

15 oktober, 2017 BloggenJag tyckerSamhälle & politik  1 kommentar

Facebooktwittermail

Det är lätt att förlora de jobb som över huvud taget finns idag. Även dem man investerat egna medel på att utbilda sig till för att låta komma samhället till gagn.
Exempelvis kan man få ett meddelande från sin chef som ser ut så här:

“Jag har sett att du tycks vara aktiv på Twitter och diskuterar bland annat invandring, nationalism och många andra känsliga politiska frågor.”

Man tror det är ett skämt. Av två skäl.
Det ena är att ämnet invandring i ett land med så hög invandring att den slukar alla landets offentliga resurser är ett oundvikligt samtalsämne som intresserar och angår alla.  Det onormala är att inte samtala om något liknande.
Det andra är att i en demokrati ska olika politiska åsikter välkomnas och uppmuntras för det är förekomsten av olika åsikter som dels bygger demokrati och dels kännetecknar den.

Det andra skälet är grundlagarna och diskrimineringslagstiftningen förbjuder avsked på grunder som tillhör en individs möjligheter att tillvarata sina rättigheter.
Det är alltså ett lagbrott att förfölja eller straffa människor för sina åsikter. En demokrati behöver åsikter och auktoriteter som försvarar rätten att ha dem.

I det här fallet är det alltså fel person som får avsked. Enligt lagboken.

Uno Fors skriver:

”Även om jag respekterar alla personers rätt att tro och diskutera om vad som helst, vill jag inte att DSV ska kopplas till tankar och idéer som inte respekterar demokrati eller kan ses som exempel på näthat.”

Hon stängdes av på stående fot från DSV, där hon arbetat mellan 2010-2013, och sedan dess varit affilierad docent och publicerat sin forskning.
Varför? Hon delade ett inlägg som redovisade statistisk över gruppvåldtäkter. Vill Uno Fors alltså att en forskningsinstitution snarare ska kopplas till en institution som tar avstånd från fakta och riksangelägenheter som är skadliga om de inte uppmärksammas, undersöks och åtgärdas? Vem vill ha med ett sådant inhumant antikunskapssäte att göra?

‒ Det innebär att jag inte längre kan söka projekt här i Sverige, för man måste ha en akademisk anknytning för det, förklarar Bilyana.

Bilyana säger :
“Jag har twittrat i ett år och ingen av mina kollegor har någonsin kommenterat det. Orsaken till att jag twittrade vidare detta var att #jagärhär inför allas ögon fick Granskning Sveriges sida stängd fem gånger och försökte stänga ner Gangrape Sweden. Varför attackera den enda sidan som informerar om hemska övergrepp som gruppvåldtäkter? Varför ljuga för människor om detta genom att dölja information som gäller deras överlevnad och liv, och om ett juridiskt system som inte klarar av trycket?”

Vi har alltså kommit dithän där odemokratiska och hatiska åsikter är sådana som strider mot en auktoritets egna.  Vad kan vara mer odemokratiskt och hatiskt, intolerant, än att underkänna åsikter som man inte delar?

Jag minns när förvaltningar och tjänsteman fick skarpa varningar om de inte gjorde skillnad på människors privatliv och yrkesliv. Att bli påkommen med att felaktig myndighetsutövning eller otillbörlig påverkan på människor i beroendeställning var allvarligt. Privata åsikter och politiska uppfattningar är nämligen en mänsklig rättighet – för alla – och en demokrati värd namnet skiter i vilka åsikterna är. I synnerhet om dessa åsikter står på rätt sida om lagen och i övrigt tar strid mot övergrepp – som i sig är kriminella.

För 20 år sedan var det fortfarande respektingivande att i positiv mening att ha starka samhällsengagemang och våga utmana det som var större än självet. Vad man gjorde på fritiden och tyckte som privatperson utanför arbetstiderna var ingenting en anständig arbetsgivare fick lägga sig i, så länge det var lagliga förehavanden. Människor är inte sina arbetsplatser. Människor är inte heller livegna.

Myndigheter, lärosäten och offentliga institutioner och verksamheter måste få förnyad respekt för  våra lagar. Jag kan bara bara se återinförd och tillämpning av tjänstemannaansvar som en lösning.

Kunskap om diskrimineringslagstiftningen har tydligen fastnat i respekt för endast religionsfrihet, könstillhörighet och rasism.  Så här står det på Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida:


Åsiktsfriheten då?  Den som bär utvecklingen och demokratin framåt?  Idag är åsiktsfriheten en av de starkaste grunderna till diskriminering i Sverige. Hur kan  det vara möjligt i ett civiliserat land att åsiktsfriheten praktiskt taget aldrig nämns i diskrimineringslagstiftningen, eller bestraffas när den överträds?

Åsiktsfriheten är enmänsklig rättighet men man låtsas allt mindre om den. Antagligen gör man det för att åsiktsfrihet inte gynnar en maktgalen regim som gjort en skattefinansierad och allmänt kritiserad institution och godtyckligt gällande värdegrund av sin egen politisk socialistiska åsikt.
När agendapolitisk moral övertrumfar lagen.

Men varför motverkas inte den kriminella galenskapen av jurister?
Att sätta på undantaget och inte respektera det viktigaste en demokrati har, skapar osäkerhet, konflikter, mobbning och social orättvisa. Det vill säga: allt som diskrimineringslagstiftningen och grundlagen är till för att skydda genom att efterlevas.

Rätten att fritt hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild slås fast i den allmänna förklaringens artikel 19 liksom i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 19.  Det är dags att damma av de värdefulla lagarna innan de inte bara slutar tillämpas, som tjänstemannansvaret (med korruption och ansvarslösa tjänstemän som resultat) fallit i glömska.

En sak är klar, och det är att statliga förvaltningar, lärosäten, kulturorganisationer och myndigheter måste rensas upp och avpolitiseras. Innan det är försent. I en diktatur vill bara den härskande eliten leva. Den är liten.

 


Stöd gärna bloggen med en gåva.:
PayPal: victoria@sockerbitar.se
Swish: 070 22 00 447

© Privata bilder är upphovsrättsskyddade och förbjudna att publicera utan mitt samtycke.
Facebooktwittermail

En kommentar till Åsiktsförtrycket i all sin skadliga sårbarhet

  • Anne-Marie G Wouda  säger:

    Mycket bra Victoria , tycker om att läsa dina bloggar och hoppas på fler. Delat till fb och WK, är fortfarande kvar på fb men håller på att gå över till WK helt och fullt, men det är ju inte gjort på en kafferast. Fler och fler går över nu. Tack för en intressant blogg .

Lämna kommentar

Du kan använda följande HTML taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>