AFS – djurskydd, närproducerat och självförsörjning

28 mars, 2018 BloggenJag tyckerSamhälle & politik  1 kommentar

Facebooktwittermail

Jag är någon. Inte något.                (Foto: Wärmler)

Alternativ för Sverige värnar ett starkt djurskydd, och menar att samhällets syn på djurens rättigheter är en viktig indikator för samhällets grundsyn i stort. Alternativ för Sverige förespråkar ett EU-utträde, vilket skulle ge oss ökade möjligheter att stoppa import av oetiskt producerade animaliska produkter.

Förbud mot oetisk religiös slakt. Alternativ för Sverige vill helt förbjuda slakt där djuren utsätts för onödigt lidande på grund av religiösa föreställningar.
(Miljö och energi)

Alternativ för Sverige vill återinföra självförsörjningsmålet på 80 procent på baslivsmedel av såväl miljö- som säkerhetspolitisk hänsyn. En hög självförsörjningsgrad är avgörande för Sveriges förmåga att hantera en kris- eller krigssituation när importvägarna är ansträngda eller rentav avstängda.
Det är viktigt att folket har en hög tillit till en grundläggande samhällsfunktion som livsmedelsproduktion. Lager med livsmedel, drivmedel och andra insatsvaror är sedan länge avskaffade och bör omedelbart byggas upp igen. Vi kan inte förlita oss på andra länder eller den fria marknaden för att trygga en långsiktigt hållbar försörjning av livsmedel i Sverige.

Alternativ för Sverige vill främja närproducerad mat, både för att minska klimatpåverkan, men även för att höja vår självförsörjning och minska vårt beroende av import. Vi är motståndare till EU:s jordbrukspolitik som ser EU-länderna som en och samma marknad utan att ta tillräckliga hänsyn till varje lands unika förutsättningar att upprätthålla inhemskt jordbruk.

Lagen om offentlig upphandling måste tillåta att krav ställs på att produkterna ska vara närproducerade. Det är en självklarhet att kommunernas olika verksamheter i största möjliga utsträckning ska köpa in livsmedel som gynnar lokala bönder.

Läs hela miljö- och energiprogrammet.


Stöd gärna bloggen med en gåva.:
PayPal: victoria@sockerbitar.se
Swish: 070 22 00 447

© Privata bilder är upphovsrättsskyddade och förbjudna att publicera utan mitt samtycke.
Facebooktwittermail

En kommentar till AFS – djurskydd, närproducerat och självförsörjning

  • Annkristin  säger:

    Det låter mycket bra med ökad självförsörjning avseende livsmedel och energi. Ett ännu bättre djurskydd är en viktig valfråga för mig och säkert många andra kvinnor. Tråkigt nog låter sig djurskyddsföreningen Djuskyddet förledas av hycklande företrädare för div vänsterpartier och låter dessa marknadsföra sig som djurskyddare på föreningens hemsida. Det vore bra om ni kunde bemöta hyckleriet, eftersom många röster står på spel. Hur vore det att peka på deras migrationspolitik inkl. Global Compact for Migration och illustrera med avsaknaden av djurskydd i MENA, för att åskådliggöra vad som väntar våra djur om vi inte sätter stopp för barbariet i tid?

Lämna kommentar

Du kan använda följande HTML taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>