Ge oss rätten att leva ifred i vårt eget land tillbaka

19 maj, 2016 BloggenJag tyckerSamhälle & politik  5 kommentarer

Facebooktwittermail

Finns det över huvud taget inga lagar som skyddar den svenska värdbefolkningen?
Man undrar ju, när polisen är helt passiv inför nödrop av det här slaget och konsekvensen är förstörelse av egendom för 300 000. I ett nafs.

“Hundratals hantverkare förstörde Anders Ströms gård”. (Expressen)

Efter våldsgäster

Efter våldsgäster

Ett hundratal kringresande hantverkare slog läger på lantbrukaren Anders Ströms gård i ett naturreservat utanför Sollentuna. De körde sönder marken, skräpade ner och vägrade lämna platsen. De försökte stjäla hans lamm och tog sig in i hans hus.

Först efter fyra dagar och allting förstört, avhystes massan – till en kostnad för kommunen (invånarna, inklusive Anders) på drygt 300 000 kronor.

Att de kallas för irländare betyder inte att de är irländare. Lika lite som “svenska terrorister” är svenskar, om de ens har svenska medborgarskap.
Vi vet helt enkelt inte vilka de är, det rör sig ofta om internationella ligor från hela världen, och tidningar eller polisen tycker sällan vi är värda sanningen.  Så har vi behandlats länge. Vi pryglas med avsiktlig tillfogad ovisshet och ofta ren desinformation i alla sammanhang och förväntas reagera med trygghet och tillförlit tillbaka.

– Varför gör man ingenting? Varför lagför, bötfäller och skickar man inte ut dem ur landet för? Vad har vi för skitlagar, om det nu är sådana man hänvisar till för att inte göra det rätta och som innebär att man lämnar oskyddad civilbefolkning i sticket till förmån för hänsynslösa ockupanter?

Jag tror knappt det är sant! Jag vägrar tro att det är sant.

Om polisen inte ingriper, träder då nödvärnsrätten in? Vad är annars alternativen?
Det finns nämligen inte på någon moralisk eller mänsklig rätts-karta att människor ska behöva stå och titta på när deras egendom utsätts för omfattande skadegörelse, intrång, inbrott och sanitär nedskräpning, därför att de inte lagligen får försvara den själva. När polisen inte gör det.

I det här fallet tog de sig även in i Anders hus, i hans ladugårdar och försökte stjäla hans lamm.  (Vilken typ av slakt skulle dessa stackarna inte gått till mötes, om de lyckats?)
Det är även inbrott och stöldförsök.  Grövre och allvarligare kan intrånget, hemfridsbrottet inte bli.  De förstörde hö för 20 000 genom att skita och pissa i det. Kastade in blöjor i hästhagarna. De beter sig som skadedjur. Respektlöst och helt oacceptabelt.

Och där stod Anders.  Polisen kom inte.

Vi har en gastkramande situation i landet, som helt och hållet är på EUs och vår egen regeringars ansvar. Regeringen har till råga på allt skrivit in vårt medlemskap i den giriga överförmyndarskiten i grundlagen, utan att ha frågat oss om lov. Detta kräver nu helt andra civila skyddslagar som folket kan använda sig av när de måste. Skyddslagar som står på deras sida om lagen mot den fria rörlighetens förövare och allsköns migranter. En fri kriminell rörlighet i hela EU som blivit en begränsning, en förlust, och fått motsatt effekt.

Det här är orimligt.

Vi är helt rättslösa och står inför en anarki som vi aldrig valt.

Det här är förtvivlande.
Om inte lagar stiftas och ändras i paritet med den verklighet vi lever med, så kommer folket – vare sig rättsväsendet vill det eller ej – ta egna lagar i bruk som är kompatibel med den allmänna rättsuppfattningen.  Lagar eller bristen på lagar som inte följer den allmänna rättsuppfattningen i ett land – för vem finns och inte finns de? För de kriminella.

Man kan inte slaviskt och mot all självbevarelsedrift tvingas åtlyda lagar som överlevt sig själva, från en helt annan tid, som saknar all realistisk rim och reson för nya, främmande situationer, och som försätter folk och egendom i rättssäker upplösning. Det är orimligt att kräva.

4 av 5 poliser vill säga upp sig. De har inga resurser, inga rimliga löner som på minsta vis motsvarar arbetsförhållandena, och den numera allstädes närvarande livsfaran i arbetsmiljön, måste vara outhärdlig.

Jag förstår varför de överger yrket, men vilka ska sköta de polisiära uppdraget istället? Om inte heller vi själva får lov att göra det vi måste  för att freda oss själva och vår närhet? Det var inte vi som ville ha det så här!

Gör det möjligt att beslagta och sälja redskap, bilar och husvagnar vars ägare inte omgående lämnar tomter, skyddade områden, parker och egendomar vid tillsägelse. Allt av värde ska betala för de skador och förluster de åsamkat kommuner och privatpersoner.

Se till att civila har laglig rätt att med till buds stående medel, och med vad som krävs för uppgiften, avhysa inkräktare. Det är endera detta som gäller, eller omedelbara och polisiära insatser – som ju inte finns.

I en strikt juridisk mening kan du idag göra sig skyldigt till olaga hot eller ofredande om du på eget initiativ jagar bort ockupanter. Du tvingas jaga bort inkräktande skitfolk ,som är orsaken till ditt behov av att ingripa. Men du blir anklagad för olaga hot och ofredande.
Vad är det frågan om?

Då undrar de flesta: hur kan det bli “olaga hot” eller “ofredande” att vara den ofredade och hotade parten? Allemansrätten – som många kör med – gäller inte på privat mark eller överallt. Den är dessutom förbunden med skyldigheter.
Frihet under ansvar, som det kallas.  Men man kan inte låta “frihet under ansvar” råda när man våldgästas av människor som inte har någon ansvarskänsla i kroppen.

Allemansrätt: Vi får inte skada natur eller odlingar, störa djurlivet eller inkräkta på tomtmark. Inte skräpa ner. Grundregeln för allemansrätten är: inte störa-inte förstöra. Särskilda skyddsregler gäller i skyddade områden, till exempel i vissa naturreservat. Anders gård låg inom ett naturreservat!

Polisen hoppas på ändrad lagstiftning, läste jag någon annan stans, i annat ett fall, där de kan bötfälla folk som inte sköter sig.
“Bötfälla”?
Jag himlar med ögonen. Vad är det för fel på feghetspottorna i det här förbannade landet? Vi ska vara så tvingande eftergivna och goda mot vissa att vi skadar och gör andra orätt.

Jaha. Det blir i så fall böter som de inte betalar eftersom ingen kontrollerar om deras identitet är äkta innan de släpps vidare in i landet, och som de oavsett vilket struntar i att betala när de försvinner ut ur landet igen. Indrivningar av utländska medborgare är nästan hopplöst.

Hur mycket CSN-skulder blir vi inte notoriskt blåsta på, men som myndigheten fortsätter betala ut? Konsekvensen blir att vi inte har råd att varken efterskänka eller underlätta för  våra svenska studieskuldsatta som av olika olyckliga omständigheter får allvarliga problem med att betala tillbaka.

Som trots påkostad utbildning inte får ett jobb som förutsätter möjligheten att betala tillbaka, eller blir så sjuka eller skadade att de inte kan arbeta och använda den utbildning de betalat för. Slapp vi betala för alla bedrägerier, inte sällan utländska sådana och “lån” till “vissa” som betalas av staten (oss alla), skulle vi kunna hjälpa dem som betalat premierna/skatterna för skyddsnäten.

Svenska folket är så grovt åsidosatt, diskriminerat och utnyttjat av staten, regeringen, att jag många gånger betvivlar att våra mänskliga rättigheter kan anses vara uppfyllda.

Snart har polisen inga resurser att infinna sig ens när du ringer och rapporterar mord.

Alla begrep hur den fria rörligheten skulle missbrukas mer än användas till vad den var ämnad för – underlätta för vitt arbete och studier -, men inte lagstiftarna. Nej då, de tror att alla är hederliga.
Att alla vill väl och följer regler.

Enligt lag får man stanna i 3 månader om man har pengar så man kan försörja sig med. Det vill säga; man ska arbeta och betala skatt här under tiden, eller ha tillräckligt med pengar med sig för att klara sig här i 3 månader.

Saken är ju den nu, att folk kommer hit utan pengar för att försörja sig här på tiggeri, svartjobb och kriminalitet.
Det var inte tanken!
Men det finns ju ingen lagstiftare som kan tänka längre än näsan räcker. De tror att alla från olika kulturer fungerar och tänker som de flesta av oss själva gör av ren vana och tradition, vilket inte är fallet.

Detta måste stoppas.
Kräv att utländska “arbetare” registrerar sig när de anländer till Sverige och undertecknar ett avtal om att de förbinder sig att ta reda på- och följa lagar, föreskrifter och allmän ordning under straffansvar.

Allemansrätten måste begränsas. Se till att Allemansrätten endast gäller svenska medborgare!

Ge civilbefolkning rimliga befogenheter för att kunna hjälpa till att ingripa och stävja brottslighet, för det finns massor av människor som hjälper till, om de får.

Framförallt:
Ge civilbefolkningen rätten att försvara sig med vad som krävs för att bemästra situationen. Ge oss rätten att leva ifred i vårt eget land tillbaka.


Stöd gärna bloggen med en gåva.:
PayPal: victoria@sockerbitar.se
Swish: 070 22 00 447

© Privata bilder är upphovsrättsskyddade och förbjudna att publicera utan mitt samtycke.
Facebooktwittermail

5 kommentarer till Ge oss rätten att leva ifred i vårt eget land tillbaka

 • Kvinnotankar  säger:

  Så du är en tiggare du också!? Varför ska vi annars ge dig pengar??

  • Victoria Wärmler  säger:

   Det kallas sponsring när man ger eller gör något i gengäld.

 • Roger Engstrand  säger:

  Mycket bra och väl formulerat.

 • Kenneth Erikson  säger:

  Du sätter ord på det många oroas och förfasas över och dina förslag är absolut motiverade.
  Det behövs verkligen ett helt nytt synsätt för de styrande, formulerat sålunda: TA ANSVAR.

  Anledningen till landets förfall kan sammanfattas i 2 korta meningar:

  Alla partier i Sveriges riksdag är mer eller mindre socialister.

  De vågar inte ställa krav, på någon (annat än socialisters fiender, dvs. näringsidkare).

 • SM.Thailand  säger:

  Jättebra skrivet – klockrent.

Lämna kommentar

Du kan använda följande HTML taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>