Integration i en mångkultur – yeah right

uff1xxxyMin blick har förändrats, i takt med krympande frihet. Den är inte öppen, ödmjuk och glittrade längre, den har blivit utvärderande och kompromisslös. Full i instinkt.

Jag tycker att man ska lägga ner alla integrationsprojekt som slukar miljoner och miljarder av våra gemensamma samhällsbärande resurser. Migrationspolitiken är utformad efter ett tankefel, och därför går den åt helvete. Hela samhället bokstavligen sjunker ner i helvetet, därför att i princip allting anpassas till-, och kretsar kring migrationspolitiken och föremålen för den.

Man visar inget intresse för att vårda, motivera och belöna den sedan många generationer tillbaka redan välintegrerade befolkningen, som det inte ens krävs tolk för att kommunicera med. Bara det sparar både tid och pengar.

Att inte inte vilja leva tillsammans med folk som man saknar all sorts samhörighet med, är inte rasism, utan följer samma typ av oundviklig negativism som uppstår vid tvångsgifte.

Alla typer av relationer och samlevnad förändras när de blir tvingande. Även om en relation varit frivillig och positiv från början, påbörjas en gradvis antipatiutveckling om utbytet av den blir ensidigt gynnsam och inte går att befria sig från.

När endera part känner sig utnyttjad, förbisedd, sviken, misshandlad eller underskattad, är krisen ett faktum.
Ingen nykter samlevnadsexpert i världen rekommenderar i det läget ”tolerans” och ”kompromiss” för att komma till rätta med ensidigt ojämna villkor, våld, frihetlig begränsning, konflikter, eller oförenliga preferenser.

Vad som rekommenderas är separation; att de istället satsar på förhållanden där ömsesidiga förväntningar och krav motsvarar varandra. ”Bo på varsitt håll”.

Rasism är att medvetet välja bort människor från gemenskaper, eller att beröva dem rättigheter och ålägga dem skyldigheter, när det sker på grund av etniskt utmärkande egenskaper och inte påverkbara förvärv som kompetens, karaktär och personlighet.

Läs den utmärkta artikeln av Karin Phil:

Rasism är också ett ord som helt har förlorat i betydelse. Ett tecken på det är begreppet ”kulturrasism”. Det är helt bakvänt, eftersom själva kärnan i den rasistiska världsbilden är att det är ”rasen” som fastställer människans natur, inte kulturella omständigheter.

Ja. Man har utvidgat begreppet att omfatta allt och alla som man bara ogillar, eller som står i vägen för en allt-åt-alla-utom-åt-svenskarna-vision. Det är fantasier som man av naturliga skäl saknar trovärdiga argument att vara för och som man därför måste demonisera allt rationellt motstånd till.  Folk överlag, de flesta, är så kväljande trötta på det, att de blivit fysiskt sjuka.

Rasism är att ge
Sven jobbet före Muhammed med relevant erfarenhet, därför att Muhammed är färgad. Eller: att ge Muhammed jobbet före Sven med relevant erfarenhet, därför att Muhammed är färgad.
Detta skulle aldrig hända en dansk invandrare. Eller en norsk.
Samma sak gäller bostad, med den skillnaden att Muhammed som valt att flytta till Sverige får bostad före Sven som är född  här och inte har flyttat till en bostadslös situation i ett annat land.
Enda anledningen att Muhammed får bostad på Svens bekostnad, i alla fall, och vars hyra betalas med Svens skattemedel, är att Muhammed är färgad. En obligatorisk, rättvis turordning kan inte diskriminera någon på grund av etnicitet eller hudfärg.

Integrations- och migrationspolitiken är inte bara så voluminös att landets inhemska befolkning trängs undan för att etablera en färgad istället; den är ett studieexempel på hur modern rasism praktiseras.
Man har bara kastat om hudfärgernas rangordning, som en fortsättning på det invanda gamla förtrycket, istället för att se dem som jämlika. (Något som varje upplyst människa ställer upp på: att bortse från hudfärger och etniciteter och behandla alla likadant utifrån vad de kan prestera och tillföra, men det gör inte regeringen. ) Det är lika ironiskt som äcklande att politiker och debattörer som framtvingat nyrasismen som en sorts vägledande värdegrund, som investerar sin själ och andras medel i att upprepa historien, är samma typer som skriker fascister, nazister och rasister åt dem som motsätter sig den.

Fascism är alltså något annat än att vara allmänt nationalromantisk, konservativ och negativt inställd till invandring.

Jag vill mena det!

Finns det något som i så fall påminner om fascism, så är det den politik som nuvarande regering ägnar sig åt. De lyckas inte ens längre bland bort korten med värdegrundsretorik, eller få folket titta åt ett annat håll när de avslöjar att de är vad de säger att andra är.

Visste ni att det finns en statlig ”värdegrundsdelegation”, lydande direkt under finansdepartementet? (Läs här om hur Advokatsamfundets Anne Ramberg, som kryddar sina texter med invektiv och nedsättande omdömen om meningsmotståndare, har fått rollen att ta fram den statliga värdegrunden….)
Hon kallar oss som protesterar mot den kopiösa asylindustrin för ”bruna råttor”.

Vi som är piskade att betala notan för en asylindustri, som vi inte vill ha eller klarar av, säger hon befinner sig i främlingsfientlighetens ”undervegetation”. Vi är rasister för att vi inte vill släppa in ännu fler som hon kan fakturera skattebetalarna miljoner för att ”hjälpa” till att belasta alla våra resurser ytterligare.
Hon säljer sin villa för 25 miljoner och säger samtidigt att vi som betalat den åt henne ”måste göra avkall på vår välfärd” till förmån för dem som hon anser sig tjäna (stjäla är rättare ord) alla dessa miljoner på.

Jag får lust att hoppa från bron.

Vi har därtill en statsminister som vägrar avgå om han inte vinner nästa val och har ett ungdomsförbund (SSU) som tillåts kalla sig ”rasifierade” när de rasifierar den svenska vita befolkningen.
Det kallar jag inget demokratiskt föredöme. Det ger kalla kårar längs ryggraden.

Inget av det här är ”den svenska modellen” som svenska folket efterfrågar, utan representerar snarare den onda, rasfixerade tvillingen till den. Och den kommer också utifrån, som man ju hävdar att all kultur i Sverige gör.

Vi är snart framme vid en punkt där vi inte kan vända.  Landet har suggererats in i en aggressiv, farlig islamiseringspsykos och den måste botas. Jag vet inte hur den bästa terapin ser ut, men det är inte mer av samma sak utan tvärtom som krävs. De är faktaresistenta, som sektmedlemmar.

Allting i vår vardag och vårt yrkesliv färgas av asylinvandringen och dess påstådda behov av prioritering. Allting annat och alla andra i landet blir lidande på de fasonerna. Och bryr man sig inte om det, så kanske man bryr sig om att det är just den prioritering som kommer drabba invandrarna värst. Ingen lär dem nämligen hur man klarar sig normalt i Sverige, utan att bli prioriterad, utan servicepersonal och automatiska insättningar utan motprestation på kontot. De kommer få en chock.

Politik är ju egentligen väldigt enkel.

Jägare justerar regelbundet sina kikarsikten för att se och sikta rätt. Gör inte jägaren det kommer han skadskjuta sitt eget mål, gå miste om det, samt orsaka mycket lidande. All vetenskap, forskning och framsteg fungerar likadant: justering.
Migrationspolitiken i Sverige är föremål för en jägare som vägrar justera kikarsiktet.

Först måste politiker och debattörer inse att mångkultur och integration är två motstridiga mål för ett land. Det ena utesluter det andra. Mångkultur fungerar inte därför att den inte är frivillig och integration fungerar inte därför att den är frivillig.  Hur ska man ”integreras” i en mångkultur?  Även om man ville försöka?
Människor är inga dubbelnaturer, inga dataspelskaraktärer som man fjärrstyr. Att integreras i en mångkultur betyder att alla måste ge upp sina egna identiteter och anpassa sina värderingar efter alla värderingar, vilket i princip är en omöjlig föresats. Människor kommer i alla tider, överallt, att välja endera tillhörigheter och värdegrunder. Något annat är folk- och samhällsupplösning.

Enklare sätt att skapa vansinne finns inte, än att begära att människor ska leva upp till motstridiga förväntningar och dubbla budskap.
Vad de egentligen borde efterstäva är mångfald, vilket är en annan sak, och en sådan förutsätter mångfald av åsikter/idéer och låta befolkningen välja vilka de tror är konstruktiva. Inget land har utvecklats intelligent utan att ta tillvara på sin mångfald av erfarenheter, något grundläggande för en realitetsmedveten åsiktsbildning. Och demokrati.

Ska man verka för mångfald, öppenhet och tolerans (om nu det är målet, vilket jag betvivlar) måste politikerna på allvar motarbeta alla intentioner att åsiktsdominera all skattefinansierad public service, media och debatt.
Helt oavsett vilken politisk färg dominansen har, blir den enfaldig (korkad) och konfliktskapande, om den saknar aktiva och luttrande alternativ eller seriös variation.  Åsikter som inte kan eller anser sig behöva motiveras är inga åsikter, det är budord. Sekteristisk propaganda. Tyvärr är det ensidig, tjatig och fördummande kontrollutövning som skattefinansierad media och public service ägnar sig åt idag.

Tacka fan för att folk lessnar. De flesta som licensbetalar för att indoktrineras (även fast det inte biter) är nämligen inte miljöpartister, vänstervridna socialister, invandringslögnare eller av ett virke som uppskattar en högmodig och arrogant Täppas Fogelberg-jargong så fort de uttrycker en egen relevant åsikt. Eller alla självöverskattade kompisanställda flamsiga, gapiga halvvuxna som underhåller varandra, utan en tanke på lyssnarna, med sina ointressanta reflektioner – i alla kanaler.

Åsiktsdominansen måste luckras upp och motsvara vad landets befolkning i övrigt anser, inser jag. Inte motsvara och tilltala bara en klick som väljer varandra från kompis och partisympatilistor och tvingar ner sina doktriner i halsen på alla andra som ”den rätta läran”, utan hänsyn till riktiga talanger, meriter eller olikheter. Förändring här är i min mening en helt avgörande faktor för Sverige, utvecklingen och demokratin; det som finansieras med gemensamma skattemedel ska innehålla en mångfald åsikter.

Riktig integration kostar inte andra ett öre. Vill jag påpeka.
Lyckad integration är nämligen inget annat assimilering, (anpassning till landet man valt att söka sig till). Det är lika bra att börja använda rätt term om debatten vill möjliggöra en frisk politik att formuleras och föreslås.
Och assimileras kan bara den som vill och inte tjänar mer på att låta bli. Bort med bidrag och belöningssystem för dem som inte respekterar det nya landets värderingar (som lagarna byggts på) eller livsstil.
Alternativet är att stanna där de trivs, det finns ingen som helst orättvisa i detta. Trivs de inte i landet de kommer från, ska de inte pracka på det nya värdlandet allt som skapat vad de flyr från ( i den mån de gör det), så att vi också behöver fly för livet. Många av oss som påtvingats mångkulturen gör det redan.   Jag kan väl säga så här, och det är: detta är ingen svensk modell och inga svenskar är särskilt tacksamma.
De är rosenrasande.
De drar.

Har folk faktiskt förutsatt sig att leva här – fine! – men då måste de vara på samma sida av boken som vi gör. Inte i ett annat århundrade.

 

Varför jag gråter idag

bordegrataJag satt en stund och läste på Twitter, innan jag tänkte släppa en ny blogg. Men jag kom av mig.  Det fanns inget jag förmådde mig att kommentera. Rubrikerna var som dolkhugg i ansiktet.
Vad finns det att säga?
Jag vill klösa ut ögonen på ansvariga, det är vad jag vill!

Vad som händer med vårt folk och vårt land är inte smältbart.

Det var en frontalkollision med det nattsvartaste mörker jag någonsin sett. Håret på armarna ställde sig rakt ut och hårrötterna frös. Det blev för mycket..

När orden går upp i rök.

När den politiska ondskan slår ut i full blom …. alla övergrepp på befolkningen sammantagna.

Så kom tårarna.  Av djupaste förtvivlan.

Jag kan inte sluta gråta.
I all korthet, en förklaring:

 

 

segakvinnor

….och inget händer. (Varför är kvinnor så förbannat sega, när de har barn att försvara och en kropp, ett liv att freda?)

112

Hur är det möjligt att en regering får göra de här förskingrande, djupt orättvisa och kontraproduktiva prioriteringarna utan att grovkriminaliseras?

 

2016-09-20_113717

 

 

 

2016-09-20_113804

 

2016-09-20_113848

 

2016-09-20_114004

 

2016-09-20_114116

Bland vinnarna får vi inte glömma Anne Ramberg och resten av tolk-rätts- och advokatmaskineriet som äter oss ur landet.

 

2016-09-20_114331

Vilken tur att vi inte inbillade oss att den nye chefen efter Anders Danielsson inte skulle bli politiskt tillsatt…. Värre kan det inte bli för myndigheten, som vi trodde slagit genom bottenslammet för länge sedan.

 

2016-09-20_120546

 

1

 

3

 

4

6

 

5

 

7

 

Advokatsamfundets högste chef, som blivit multimiljonär på asylindustrin till Sverige , anser att vi som byggde upp välfärden sak göra avkall på den

Advokatsamfundets högste chef, som blivit multimiljonär på asylindustrin till Sverige , anser att vi som byggde upp välfärden ska göra avkall på den för fortsatt massinvasion – som hon tjänar på.

 

Nu orkar jag inte med mer. Man önskar att rubrikerna tog slut där, men de fortsätter flöda, och är anledningen till panikångesten.  Alla mord, våldtäkter, rån och invandringsrelaterat kalkylerat vansinne finns inte med här.
Det tar aldrig slut.
Jag måste samla mig.
Frågan är varför och till vilken nytta…

Regeringen har undanröjt alla tvivel på vad de vill med Sverige. De satsar praktiskt taget allt vi äger och har på mer av orsaken till Helvetet, och på att röra om i den glödande kolen under det, och nästan ingenting på vatten att släcka det med.
Det är inbördeskrig och total systemkollaps snabbast möjligt man vill ha.

Gansbyn med omnejd

Mellan Gansbyn och Karsbol i Värmskog finns en helt unik lada som det är svårt att se sig mätt på. Konstnären Jörgen Zetterqvist skapade gavelmålningen, en muralmålning, 1948 och renoverades 1992. Renoveringen assisterades av Lars Uno Ericson, Ulf Eriksson och Petter Zetterquist.

Återseendet gjorde mig nästan tårögd. Nostalgin slår mig med kraft tillbaka in i barndomen. Ladan finns kvar!
Jag minns promenaderna i dessa trakter, cykelturerna i de branta backarna, och insamlandet av alla gyllenbruna kastanjer i trädgårdarna. Svala och släta vilade de lugna i handen.
Tyvärr fann jag inte det stora kastanjeträdet, men jag minns frukterna på marken…Man smekte det bruna guldet mot kinden, blundade och blev alldeles trygg…

2016-09-15_195247
Jag vet inte varför allt det här känns viktigt för mig att dokumentera. Kanske för att jag inte tror att det finns kvar så länge till…

2016-09-15fw

 

This is my religion

Gjorde ett spontant stopp i Bredviken i Värmeln på vägen in mot Grums i eftermiddags.
Där blev jag sittande en lång stund och bara såg på en fågelfamilj och hur ögonblicken återreflekterades i spegelblank vattenyta. Man fylls med mäktig ödmjukhet.

image1

Every whisper
Of every waking hour
I’m choosing my confessions
..
Like a hurt lost and blinded fool

That´s me in the corner
Losing my religion

Consider this
The hint of the century
Consider this
The slip that brought me
To my knees failed
What if all these fantasies
Come flailing around
Now I’ve said too much  (lyrics)

 

2016-09-14_161933

 

September i Värmland

2016-09-07_194447

 

2016-09-07_194520

 

2016-09-07_194622

 

Pulsa grus

prick5Trava fram och tillbaka 200 m (för varje skott) och markera träffar med tusch på provisoriska inskjutningstavlor. Det kan man kalla intresse för skjuthål.

Mesta tiden går åt till att…ja… pulsa grus. Man blir en aning tung efter några timmar. Men ett nytt gevär – för en gångs skull inte mitt eget – måste skjutas in.  Eller snarare: kikarsiktet måste justeras. Det kan ta tid.

Geväret ifråga är en ny 308:a, Antonio Zoli. Tung som ett as och inget för mig.

Själv har jag min svarta 308:a Browning Stalker X-bolt.
Jag tog med mitt eget gevär också, för att eventuellt justera om kikarsiktet, eftersom jag fick nya glasögon i våras.
Det behövdes nämligen på min 22:a Savage , varför jag utgick från att samma sak gällde klass 1-vapnet.
Men icke. Det stämde fortfarande.

tvax

Kommunikationsradio och tuschpenna. Nästa gång tar jag med en kikare. Nog för att jag behöver promenaderna, men det tar för mycket tid vid fel tillfälle.

hatt

Min Brixton-keps fick gå av, till förmån för Peltor hörselskydd.

patr2

Vita får skulden för allt

 

lundberg

Patrik Lundberg, Aftonbladet Här har vi en som inte fattar att svenskarna inte flyr invandrartäta områden på grund av hudfärgen. Åtminstone ger han inte sken av att begripa att svenskarna flyr för att de vantrivs med den påtvingade och mångkriminella mångkulturen. Därför bidrar han till rasismen som SSU nu öppet skyltar med som en sorts livsstil.

S
kulden för en genom massiv invandring framväxt rasism i Sverige läggs reflexmässigt på vita svenskar, liksom att vita svenskar försvårar ”integrationen”, trots att svenskarna är de enda som inte har valt att leva i någon annan kultur än sin egen.  Segregationen beror magiskt nog, under inga omständigheter, på att invandrarna föredrar sin egen kultur i någon annan kulturs land.

Är det inte smått fantastiskt? Det tycker jag. Att trots att det är invandrarna som väljer land, så väljer de ett som de inte kan fungera i om inte landet ger efter och anpassar sig efter dem. Invandrarna görs inte ansvariga för att välja sig ett land som inte motsvarar vad de behöver för att trivas. Istället görs vi, som inte har valt några kulturella eller geografiska förändringar, ansvariga för att vårt land ska behaga andra.

Skada integrationen?

En obefintlig integration kan inte skadas. Rätten att inte integreras, får vi höra, är å andra sidan en mänsklig rättighet. Det främjar dessutom mångkulturen som bara de vill ha som inte tar konsekvenserna av den. Ändå förväntar man sig att integration ska bli resultatet av två motstridiga förväntningar:  det blir förvirring när politikens påbud å ena sidan uppmuntrar något (mångkultur) som å andra sidan är icke önskvärt att uppnå (integration)….därför att integration motarbetar mångkultur.
Om svenskar flyttar från mångkulturen är det dom som ”skadar integrationen”, trots att en mångkultur förutsätter att ingen integreras. Men svenskar kan oavsett vilket inte flytta in för att ersätta ”vit-bortfallet”, ens om de vill det, för regeringen har bestämt att migranter ska ha förtur.

Hur vita svenskar än vänder röven är det bara deras fel att allt blir eller inte blir som bara vita svenskar aldrig fått välja eller påverka. Det är aldrig migrationsunderlagets fel. Aldrig regeringens. Bara den redan välintegrerade befolkningens.    Vem har skadat den?

Vita flyr från invandrartäta områden och bär, enligt Lundberg, skulden för att migranter inte integreras. Fast de inte behöver eller vill. Är det vit flykt när migranter får förtur till bostäder som vita flyttar ifrån av olika skäl? Eller som vita vräks ifrån till förmån för migranter?  Där har Lundberg ansvaret som hans ”vita flygare” har för situationen. I verkligheten.

Anklagelsen medger ytterligare tankegångar. Migranterna har gjort ett val som kommit hit. De har ensidigt ansvar för vad det innebär och de kulturella konsekvenserna. Har landets ”vita” urbefolkning någonsin blivit tillfrågade om de har minsta lust att integreras med främmande kulturer trots att de inte har flyttat ifrån sitt land och gjort det valet?  Tvingande kulturbyte inom sitt eget land, alltså. Fast det är ett brott mot mänskliga rättigheter.

Idén att göra Sverige mångkulturellt hade aldrig någon folklig förankring och att skriva in den i grundlagen stred alltså mot de mänskliga rättigheterna och friheterna. Utan att fråga efter en enighet (folkomröstning) kring den experimentella visionen ville man beröva svenska folket fundamentet för sin nationella existens genom att förneka den och tvinga dem acceptera andras. Vilket ironiskt nog har kommit att bli anpassning till islamsk ideologi och livsstil, som inte medger mångkultur.

Det kan aldrig vara ett brott mot mänskliga rättigheter att uppmana invandrare att byta kultur när de aktivt har flyttat från sin egen och till en annan.
Det är ju vad integrationen rent praktiskt går ut på när koncentrationen av ständigt nya migranter trycks in i ett samhälle där svenskarna ensidigt ska ta hänsyn till allas rätt att bevara sina egna kulturer och värderingar, men göra avkall på sina egna.
Vad ska migranterna integreras med då?

Vi ska tala om assimilering, om vi ska komma någon vart alls, och den ska inte vara frivillig.  Till att börja med ska man sluta upp med att ge migranterna förtur till bostäder, för ska de kunna assimileras i landet ska de veta att här härskar turordning, köer, rättvisa, och lika villkor till och för allting som betalas med allmänna medel. Skatt.

Ju mer av våra resurser som slängs in i ”integrationsprojekt” desto sämre går det, för man kan inte köpa en vilja att integreras i något man föraktar eller inte behöver integreras med om man förlorar på det. Integration ställer krav på ansvar för sitt eget liv och att göra rätt för sig, och att inordna sig i ett religionsfritt samhälle.  Alltså fungerar det inte. Se hur de är klädda och klär sin barn som fötts i Sverige! Integration?
Så länge vi betalar även när de vägrar integreras, kommer inget hända.
Inte minst uppmuntras skiten av alla våra självhatiska propagandaorgan som förödmjukar och skadar sitt eget djupt nedvärderade folk, som trots allt förväntas vilja och orka fungera som den bärande balken i väggen. Socialisterna förstör tidigare generationers hårda slit för att ge sina efterkommande landsmän en blomstrande framtid i arv.

Vad skulle vi ärva och förvalta?
Jämlikhet mellan könen. Frihet, ingen rädsla och inget kommunistiskt åsiktsangiveri. Framstående forskning, vård och medicin, bra skola, gott försvar och respekt för kunskap, lärare, äldre och räddnings- och säkerhetspersonal. Tryck- och yttrandefrihet för alla där det var en skam och straffbart att särbehandla, mobba, avskeda eller anställa med politisk eller ideologisk hänsyn.
Låg kriminalitet.
Ett djurskydd som utvecklades positivt.
Trygghet överallt, allt bättre och fler äldreboenden, psykiatriska kliniker, hög tillit till varandra, industri, självförsörjande gårdar, acceptabla löner och möjliga klassresor, myndigheter med mindre maktmissbruk över de enskildas liv, bra infrastruktur, god vägunderhållning, stark offentlig sektor, stort bistånd, fred, och bostäder och arbete åt alla där de befann sig och fantastiska sociala skyddsnät för dem som behövde.

Vad har vi kvar?
Vi känner inte igen vårt land. Om vi vaknat upp till det som dagligen sker i vårt land på 70-talet skulle vi ha tolkat det som ett krigsangrepp. Hemvärnet hade över natten fyllt våra närområden och kyrkklockorna skulle ha ringt.

Idag:

”Vad är svenskhet?”
”Vi har ingen egen kultur, allt kommer utifrån!”
”Sverige tillhör invandrarna”
”Vita män är värdelösa kräk!”
”Håll käften, du är vit och svensk!”

cqnh8uexeaey9pdInte en bråkdel av probleminvandringen skulle ha sökt sig till oss, eller stannat i vårt land, om vi ställt våra assimileringskrav mot deras utsikter att få permanent boende och medborgarskap här.

Eget försörjningssvar, gradvis kvalificering till medborgerliga sociala förmåner genom skötsamhet och laglydnad och acceptans för svenskt tålamodsprövande turordningssystem och respekt för infödda svenskarnas intressen och därför självklara förtur.

Vi har fått ett ansvarslöst land som inte ens uppfyller kraven för de grundläggande mänskliga rättigheterna, som bland annat är rätten till en egen bostad, mat för dagen och arbete, för sina egna medborgare. Det är dem som regeringen har skyldigheter mot, men överger och sviker.

Trots detta misslyckande tar de ansvariga emot hundratusentals migranter som ytterligare ska konkurrera om bristvaror och dessutom ges förturer.

Att stanna i områden som blir allt invandrartätare, och våldgästas av främmande kulturer, är att tvinga svenskarna att leva i ett annat land. Det övergreppet kan jag inte förlåta. 

Jag vill således berätta en sak för Lundberg: integrationen (läs: assimilationen) skulle ha skött sig själv om inte mottagandet under 20 år varit så intensiv och kopiös. Takten och volymen på invandringen, som gjorts mer eller mindre permanent, kan inte försvaras med att ”vi har ett ansvar” för andra länders naturkatastrofer, krig och fattigdom. För att vara ansvarig måste man vara orsaken. Vi har ett ansvar för vår egen befolkning, men kan vara behjälpliga andra av humanitära skäl och i mån av resurser. Skillnaden däremellan är enorm.

”Inblandningen”, som Lundberg kallar det, i det svenska samhället och språkinlärningen skulle ha gått snabbt och effektivt genom naturlig samvaro, genom arbete, skola och likartade intressen och ett valbart utbud av bostäder där det fanns arbetskraftsefterfrågan, om inte landet översköljts av migranter utan en naturlig plats i samhället. Utan en önskan om att leva på det sätt som man faktiskt lever i vårt land. Eller inte.

Jag tror inte den riktiga rasismen kan göras tydligare, än när medieprofiler i våra största dagstidningar anstränger sig för att försvara den och alltid kommer undan med det.
Bara detta som Lundberg gör: anklaga vita för att skada integrationen, fast situationen skapas av en regering som prioriterar andra etniciteter och hudfärger.

Lundberg ser inte att samtidens socialistiska rasister skapar en hel subkultur i syfte att exkludera människor, till och med från samtalsaftnar, på grund av en hudfärg som är helt naturlig i Sverige. Hur kan man exkludera den utan att diskvalificera sig från Sverige? Detta sker alltså i ett politiskt statsbärande parti i Sverige år 2016, och det är inte vita svenskar som särbehandlar annorlunda färgade, utan tvärtom.

Lundberg funderar på om det inte snarare är rasism om invandrare behöver bo med pursvenskar:

”Kanske är det rasism, ­kanske ska man rent av tvinga folk att inordna sig bland pursvenskarna.”

Cynismen jäser ur texten. Det finns alltså pursvenskar?
Men har pursvenskarna framfört någon önskan om att tvinga färgade människor att invandra till Sverige för att tillsammans med SSU göra politik av att värdera människor efter hudfärger?

Vad har svenskarna rätt att förvänta sig av invandrare? Gör man det aktiva valet att flytta till ett annat land så gör man det för att anpassa sig till befolkningen som redan lever där och har byggt upp landet och förutsättningarna. Trivs man inte med hudfärgen på folket som tar emot en och ger en allt man behöver när man påstår sig ha flytt, eller värderar man inte då vad som gjort landet till vad det är, kan man faktiskt flyttatillbaka. Det är inte mer komplicerat än så.

Vi talar inte om en rasfixerad intresseklubb ute i marginalerna, en som om den ägnade sig åt omvänd rasdiskriminering (mörk hudfärg) utan tvekan skulle blivit åtalad och dödsdömd av mediernas domare och bödlar. Vi talar om det socialdemokratiska ungdomsförbundet och moderpartiet – ett statsbärande parti – som med sin egen historia i rasbiologiska institutet borde vakta grindarna bättre, men inte ens reagerar.
Varför?
Det är hos det här växande antalet rasister i landet som det socialdemokratiska partiet har sina väljare och de måste se mellan fingrarna med rasismen eller förlora röster. De väljer tydligen rasismen.

Visst är det ironiskt? Samtidigt som vår socialdemokratiska statsminister gör sig moraliskt skitviktig och håller sig långsint mot sverigedemokraterna, som åtminstone rensar ut extremister i samma takt som de avslöjas, ser han inga problem med att för egen del ha en rasbiologisk snabbförnyelse på tillväxt i sitt eget parti.

Resultatet:

 

”Det är vita flygare som skadar integrationen”.

Nej, jag är övertygad om att det är socialdemokraterna som gör det.

*** **

Vita utestängs från SSU:
”Oförändrat är att vita inte får delta, därför att de är vita. På sin hemsida skriver SSU Stockholm att det finns flera andra sätt att engagera sig i verksamheten om man definierar sig som ”vit”. ”

Vad sägs om att det finns andra länder att bo i, om man nu är både intolerant och färgad och inte står ut med att den svenska majoritetsbefolkningen är vit?

 

”Vita – inte önskvärda här!”

”Jag vill börja med en fråga till statsminister Stefan Löfven: Är detta det Sverige vi ska ha?

Ett Sverige där ditt eget ungdomsförbund exkluderar folk baserat pigmentet på deras hud? Och där öppet rasistiska arrangemang inte bara ordnas av delar av ditt eget parti utan dessutom sanktioneras öppet genom att de hålls på ert partihögkvarter?”

 

Åska

p1000224xsitter nu
i fönstrets rytm och skallra

här är
blixtnätets vassa klösning
spegelvänd
över kinden

spökgestalter flackar fram
i rutan
sekunda bleka bilder av en
främling

ljudpuls slår genom vallen

rivsår in i hörselgången

just nu

är jag helt underbar

i detta
gradvisa sönderfall av ljus